Dr. Bakos Zoltán – Vagyonnyilatkozat: újabb törvényi módosítás!

Fotó: iropult.hu

Lassan el kell gondolkodnom azon, hogy az elmúlt években hány alkalommal is módosultak a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó törvényi szabályok?

Sajnos köztudott, hogy az Európai Bizottság és hazánk között több  tárgykörben  is  – gyakran éles – ellentétek alakultak ki. A kormányzat minden  témakörben a megegyezésre  törekszik, de csak olyan formában, hogy alapvető elveinket ne kelljen feladnunk.

Vannak olyan területek, ahol szinte érthetetlenek az ellenünk felhozott kifogások, és a megkívánt módosítások semminemű eddig megfogalmazott célt nem veszélyeztetnek. Most épp ilyen a vagyonnyilatkozat tétele, melyre nézve korábban éppen az uniós elvárásokra figyelemmel módosultak a törvényi rendelkezések, majd újabb elvárások fogalmazódtak meg, gyakorlatilag visszakanyarodva a korábbi   magyar szabályokhoz…

Nem véletlenül írja Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter a benyújtott törvényjavaslat elején, hogy „A Kormány nevében benyújtom az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos  szabályok módosításáról szóló törvényjavaslatot.”

Tárgyánál fogva ez a törvény  több pontjában is sarkalatosnak minősül.

Széles kört érint a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség : az országgyűlési képviselők és együtt élő családtagjaik, A Gazdasági Versenyhivatal elnöke, helyettese, tagjai, a Médiatanács tagjai, az Állami Számvevőszép elnöke, alelnöke, a köztársasági elnök, az alapvető jogok biztosa és helyettese, az Alkotmánybíróság tagjai, a legfőbb ügyész és helyettese, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Monetáris  Tanács és a felügyelőbizottság tagjai, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjai, a Közbeszerzési Tanács elnöke, alelnöke és tagjai, az Európai Támogatásokat  Auditáló Főigazgatóság vezetője és helyettese.

Érdekességként jegyzem meg, hogy az országgyűlési képviselő a nyilatkozatot akár elektronikusan, akár papíron megteheti, de családtagja csak papíralapon.

A családtagok által tett nyilatkozatok  kivételével az összes nyilatkozat nyilvános bárki számára.

A belföldi mellett a külföldi vagyont is fel kell tüntetni!

Részterületeket a Kormány szabályozhat majd a  házelnök véleményének kikérésével.

A bizottság elvárását teljesítve lehetővé kell tenni a korábbi nyilatkozatok betekintését is.

Úgy gondolom, hogy a Polgári Kisgazdák részéről a vagyonnyilatkozat új módon történő benyújtása, a bevallók köre elfogadható sőt támogatott, hiszen mi mindig az átlátható és tiszta közélet pártján álltunk, uniós elvárás nélkül  is!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő