Dr. Bakos Zoltán: Újra módosulnak az egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú rendeletek

Fotó: Shutterstock

A többi hasonló tárgyú rendelethez igazodóan a belügyminiszter 23/2023. számú rendelete döntő mértékben a szakmát érinti, de természetesen közvetlen hatásait valamennyien érezzük, akik a szolgáltatásokat igénybe vesszük.

Több korábbi rendelet részleges módosítására került sor.

Óvodás vagy iskolás gyermek résére házi gyermekorvos vagy háziorvos adhat igazolást arról, hogy egészséges és újból látogathatja az intézményt.

Háziorvosi ügyeleti szolgálatot csak szakképesítéssel és megfelelő gyakorlattal lehet ellátni. Szakorvosjelölt akkor vonható be az ügyeletbe, ha telefonos elérhetőség mellett biztosítható a felügyelet vagy behívásos rendszert tudnak megvalósítani.

Vármegyei  szakmai vezetőnek az a háziorvos ,házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki legalább tíz év orvosi gyakorlattal rendelkezik,melyből legalább öt év a szakmai gyakorlat ideje, de területi ellátási kötelezettséggel is rendelkeznie kell.

Az országos szakmai vezetőre még szigorúbb feltételek vonatkoznak.

A gyermek betegsége esetén az orvos határozza meg, hogy mikortól-meddig nem látogathatja az intézményt. Betegség észlelése esetén a pedagógus gondoskodik a gyermek  elkülönítéséről és köteles a szülőket értesíteni.

A mai kor igényei szerint az orvos igazolását elektronikus formában küldi meg a sülőknek,az oktatási intézmény csak kétség esetén kérheti a hiteles igazolás bemutatását.

Fejlődik a robotsebészet, de még csak egyes intézmények alkalmazzák. Ezek felsorolásával a rendelet melléklete az egyszer használatos eszközök  elszámolhatóságát tartalmazza.

Ugyancsak mellékletekbe foglalták bizonyos ellátások tárgyi és személyi minimumfeltételeit.

A  Polgári Kisgazdák üdvözölnek minden olyan intézkedést, jogszabályt mely biztonságosabbá, jobbá teszi az egészségügyi ellátást és amely a követelmények  meghatározásával  kellő iránymutatást nyújt az egészségügyi dolgozók számára.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő