Dr. Bakos Zoltán: Új törvény az állami építőipari beruházásokról

Fotó CEMP SH

Az építőipar is, a beruházás is nehéz területek, jogi szabályozásuk sem könnyű. Az új törvény is számos pontjában sarkalatosnak minősül, tehát elfogadása minősített többségre szorul.

Célként fogalmazódott meg, hogy a polgári jó ízlést tükrözzék az állami építkezések is, de biztosítsák az átláthatóságot is valamint a költséghatékonyságot, de biztosítva legyen a nyilvánosság és a közösségi ellenőrzés is.

Bizonyos  területekre eltéréssel alkalmazandó a törvény  / pl. honvédelem, / , bizonyos területekre nem terjed ki / pl. külképviseletek/.

Kiemelt esetekben a Kormány mentesítheti a törvény hatálya alól az adott állami építési beruházást.

19 pontban felsorolták a törvényben használt fogalmak meghatározását.

Két fő típust rögzítettek:

  • állami magasépítési beruházás
  • sajátos építményfajta megvalósítására irányuló  állami építési beruházás.

Ezek előkészítési és megvalósítási szakaszait részletesen  meghatározták, úgyszintén a beruházások szereplőit is a minisztertől az egyes fórumokig, természetesen az egyes feladatkörökkel együtt.

Fontos feladat hárul majd az Állami Beruházási Érdekegyeztető Tanácsra.

Az építtetőnek bizony több szakembert kell megbíznia a szabályos és ellenőrzött kivitelezés érdekében /lebonyolító, tervező, költségszakértő, stb./. Ezek feladatköreit is egyenként, részletesen rögzítették.

Az átláthatóság érdekében az összeférhetetlenség eseteit  nagyon pontosan meghatározták.

A kormányzati döntéshozatal  rendje minden részletre kiterjedően került leírásra,  úgyszintén az  engedélyezési  és egyéb dokumentáció és az engedélyezés folyamata. A kivitelező kiválasztásának és az ajánlatok értékelésének szempontjai is.

A szerződések tartalma, a nyomon követés, ellenőrzés, értékelés, a sajátos építményfajták, minőségbiztosítás, vitarendezés, jogorvoslat  szempontjait is meghatározták.

Különböző területek szabályozására a Kormány illetve a miniszter kapott törvényi felhatalmazást.

Néhány törvény módosítására a jogharmonizáció miatt került sor.

A kettőszázmillió forint feletti jogviták esetén a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességet kapott az eljárásokra.

Az állami  építési  beruházások rendszere új alapokra került és egységes szabályozás keretében minden részletre kiterjedő szabályozást kapott, ezért a Polgári Kisgazdák bizakodnak, hogy a jövőben sem okkal, sem ok nélkül nem érhetik jogos  támadások e kérdéskörben Magyarországot  sem belföldről, sem külföldről.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő