Dr. Bakos Zoltán: Új törvény a honvédelmi adatkezelésről

Fotó: Shutterstock

Érdekes társadalmi, politikai kérdés a egyes jogszabályok fogadtatása, elfogadása. Ezen gondolkodtam el akkor, amikor végigolvastam az országgyűlés által 2022. július  19-én elfogadott 2022. évi XXI. törvényt a honvédelmi adatkezelésekről.  Most, a szomszédunkban kialakult sajnálatos  háborús helyzetben különösen fontos volt a törvény megalkotása, ennek ellenére sem elismerés, sem bírálatot nem hallottam ezzel kapcsolatban…

Az indokolás nélkül is több mint hetven oldalas, 22 melléklettel ellátott jogszabály számos olyan szabályt tartalmaz, mely eddig nem is került megfogalmazásra avagy nem egységesen, így a szakemberek részéről is alapos tanulmányozást igényel annak érdekében, hogy megfelelően  alkalmazni tudják. Ennek elsődleges feltétele, hogy az értelmező rendelkezéseket mindenki alaposan átolvassa

 • behívhatósági korhatár
 • biometrikus adat
 • honvédelemben közreműködő szerv
 • honvédelmi nyugdíjas
 • hozzátartozó
 • igénybevételi hatóság
 • katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott
 • képességkatalógus
 • központi pénzügyi szervezet
 • személyi állomány
 • veterán.

A vezetendő nyilvántartások sora több tucatnyi, szintén alaposan meghatározott fogalmak szerint.

Az adatkezelések rendszere pontosan kiépített, átlátható lesz.

Bár a teljes jogszabály tételes ismertetését nem tartom lehetségesnek és közérdeklődésre számot tarthatónak, azt szeretném kiemelni, hogy a veteránok, hadirokkantak, elhunytak hozzátartozói  köréről is új, áttekinthető  nyilvántartások készülnek majd, a róluk történő gondoskodásnak ez a megfelelő alapja.

A felhatalmazó rendelkezések meghatározzák, hogy a Kormány és a miniszter mely körben alkothat részletszabályokat a 2022. november elsején hatályba lépő törvény kapcsán.

Tudom, hogy a Polgári Kisgazdák körében is több polgármester, alpolgármester található, és bármilyen nehéz törvényről is van szó, kénytelen vagyok azt javasolni, hogy azt tanulmányozzák át, mert van olyan terület, ahol őket is meghatározott feladatok terhelik!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő