Dr. Bakos Zoltán: Több szabadság a családosoknak!

A kép forrása: csalad.hu

A foglalkoztatási tárgyú jogszabályok módosítására törvényjavaslatot terjesztettek elő, mely igen kedvezően módosítja a családosokra vonatkozó szabályokat.

A várhatóan 2023. január 1-től hatályos új előírások szerint kétszeresére, 10 napra nő majd az apanapok száma, amit a gyermek születése után lehet igénybe venni.

A gyermek három éves koráig a munkavállalót 44 nap szülői szabadság illeti majd meg.

Öt munkanapra mentesülhet a munkavégzés alól, akinek hozzátartozója, vagy a vele egy háztartásban élő személy gondozásra szorul.

A gyermek nyolc éves koráig lehet igényelni a munkavégzés helyének vagy a munkarendnek a módosítását, sőt a részmunkaidőben vagy távmunkában történő alkalmazást is.

A munkakör ellátásához szükséges képzéseket a munkáltatónak ingyenesen kell biztosítania.

A Polgári Kisgazdák örömmel fogadták és támogatták a jelenlegi kormányzat több mint 10 éve tartó intézkedéseit a családok anyagi jólétének fokozása érdekében. Ugyanilyen fontosnak tartjuk azonban azt is, hogy a hozzátartozók együttléte, a rászorulók gondozása úgy valósulhat meg, hogy a családtagok több időt tölthetnek el egymással, mert a közvetlen törődést semmi nem pótolhatja.

Sokak életét könnyítik meg az új rendelkezések. , erősödhetnek a családi kapcsolatok!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakérő