Dr. Bakos Zoltán: Termőföld árverése –  egyedi szabályok alapján lehetséges!

Fotó Shutterstock

Először alapfogalmakat szeretnék tisztázni : a Kúria nem csupán ítélkező fórum, hanem jogegységi döntései  / melyek minden bíróságra kötelező érfényűek / útján iránymutató szerv is.

Másodszor: ezen ügy kapcsán a termőföld árverésének azon kérdésével foglalkozom, amikor  tartozás, adósság miatt kerül sor az árverési eljárásra.

Jelen ügyben a kúria eljárására folyamatban lévő bírósági ügyben került sor, a bíróság megkeresése alapján, amikor  úgy vélték, hogy  ebben a kérdésben szükséges a gyakorlat egységesítése.

A tényállás szerint a végrehajtó megkeresése alapján a  mezőgazdasági igazgatási szerv árverési hirdetményben árverést tűzött ki egy  külterületi ingatlanra.

Ezt követően az adós kifizette tartozását és kérte a  végrehajtási, árverési eljárás megszüntetését. A végrehajtó kötelezettségét megsértve nem értesítette a mezőgazdasági igazgatási szervet a történtekről, így  az árverést lefolytatták, a vevő személyét megállapították.

A tájékoztatás tartalmazta, hogy a döntés ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs,de  jogsérelem esetén közigazgatási  pert lehet indítani.

Az előterjesztett keresetet a bíróság elutasította , mert álláspontja szerint a végrehajtó közlésének hiányában szabályos volt az árverés. Fellebbezésre nem volt mód, így felülvizsgálati kérelem előterjesztésére került sor.

Az indítványozó bírói tanács szerint eldöntendő, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv ilyen ügyben hatósági vagy végrehajtói jogkörben jár-e el, és  milyen jogorvoslatra van mód döntésével szemben? Ha ugyanis  végrehajtói jogkörben jár el, akkor a Végrehajtási törvényben írt jogorvoslattal lehet élni, akár polgári  /nem/peres eljárást lehet indítani.. Ha közigazgatási hatósági  hatáskörben jár el, úgy  az intézkedés jogszerűségét közigazgatási perben lehet megvizsgálni.

Az indítványozó álláspontja szerint ilyen esetekben a mezőgazdasági szerv  nem hatósági  körben jár el.

A Kúria álláspontja szerint a mezőgazdasági szerv nem minősül végrehajtónak, tehát nem  a Végrehajtási törvény szerint lehet a döntést megtámadni. Ilyen eljárás a mulasztó végrehajtóval szemben indítható, majd a véglegessé  vált döntés ellen közigazgatási pert lehet indítani, mert lehet, hogy  nem hibázott a mezőgazdasági szerv, döntése mégis  jogsértő lehet.

Bízom abban, hogy kevés ilyen eset fordul elő, főleg a Polgári  Kisgazdák körében, de nem árt tudni, hogy ezen ügyekben a végrajtás és a közigazgatás szabályai szerint is mód van a sérelem kijavítására!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő