Dr. Bakos Zoltán: Támogatás a szőlőültetvények szerkezetátalakításához

Fotó: 123RF

Az agrárminiszter a 49/2023.rendeletéfel módosította a 57/2020. számú korábbi rendeletét, mely a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról rendelkezik.

A kérelmező a jóváhagyott egyéni terv módosítását bejelentheti a Kincstárnak, ha a jóváhagyott egyéni tervben foglaltaktól eltérően változik

– a műveletek  végrehajtásának  borpiaci éve

– a telepítéshez felhasználni kívánt szaporítóanyag fajtája vagy típusa

– a kialakítani kívánt művelésmód vagy

– az alkalmazni kívánt sor-és tőtávolság..

Vigyázat, mert a jóváhagyott egyéni terv egy összefüggő terület vonatkozásában csak egy alkalommal módosítható!

A rendelet alapján  jóváhagyott , módosított terv alapján végrehajtott tevékenységnél a kifizetések vonatko9zásában a feltételek teljesítése esetén igényelhető a Kincstártól támogatás.

A  rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is  alkalmazni kell!

Nem Magyarországra egyedileg hozott intézkedésről van szó, mert felsorolásra kerültek az alapul szolgáló, tehát más országokban is alkalmazott uniós rendeletek.

Kár lenne elveszíteni a támogatási lehetőségeket, ezért az érintetteknek érdemes a nem terjedelmes rendelete átolvasni, az abban írtakat a határidőkre is vonatkozón betartani!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő