Dr. Bakos Zoltán: Szőlészek, borászok figyelmébe!

Fotó: 123RF

A 435/2021. Korm. rendeletet módosítja a 392/2023. Kormányrendelet, mely a szőlőbor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és a teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szól.

A már hatályos jogszabály meghatározza a szőlővíz fogalmát. Kimondták, hogy a telepítési engedélyben nem módosítható a jogosult és a megjelölt terület.

Meghatározásra került a hegybíró feladata a felvásárlási űrlappal és az új szüret bejelentő lappal kapcsolatban és az e-Pincekönyvbe való  bejegyzés kapcsán. Több pontban rögzítették a borászati üzemengedélyes borászati üzem nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat és határidőket.

A gazdasági aktának az eddigieknél több adatot kell tartalmaznia. A rendelet több évvel ezelőtti uniós rendeleteknek való megfelelést szolgál. (KPE)

Mi, Polgári Kisgazdák tudjuk, hogy a szőlészek és borászok munkáját a fizikai terheken kívül számos adminisztratív teher is nehezíti, de azok betartása az ország érdekében áll főleg a nehéz gazdasági viszonyok közepette, ezért minden érintettet a rendelet áttanulmányozására és jogkövető magatartásra kell kérnem!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő