Dr. Bakos Zoltán: Személyhez fűződő jog és a bocsánatkérés

Fotó: Shutterstock

A Kúria minden bíróságra nézve kötelező iránymutató döntést hozott, mely sajnos a gyakorlatban mai viszonyaink között egyre inkább előforduló ügyekben lesz alkalmazható.

Az ügy előzménye, hogy a Kúria előtt folyamatban lévő per felfüggesztése mellett arra kértek választ: személyhez fűződő jog megsértése esetén akár természetes személy, akár jogi személy elégtételadásként kötelezhető-e olyan jognyilatkozat tételére, amelyben bocsánatkérését, sajnálkozását fejezi ki.

A konkrét ügyben az I. fokú és a II. fokú bíróság egymástól eltérő ítéletet hozott, majd felülvizsgálati kérelem kapcsán került a Kúria in- dítványozó tanácsa elé a kérdés.

Az indítvány szerint az elégtételadás akkor tölti be szerepét, ha a jogsértéshez hasonló nyilvánosságot kap.

Az elégtételadási kötelezettség szempontjából a sértett tudattartamának van jelentősége, és nem bír jelentőséggel a jogsértő viszonyulása saját cselekedetéhez.

 Az elégtételadás akkor tölti be rendeltetését, ha a jogsértéshez hasonló nyilvánosságot kap.

A helyi bíróságok, de a Kúria egyes tanácsai is eltérő ítéleteket hoztak, ezért vált szükségessé a Kúria jogegységi határozata. Ennek lényege:

Személyhez fűződő jog megsértése esetén a jogsértő kötelezhető olyan  nyilatkozat megtételére, amelyben bocsánatkérését, sajnálkozását fejezi ki.

Reményeim szerint a Polgári Kisgazdák nem részesei ilyen eljárásoknak, viszont akit sérelem ér, az bátran kérjen a bíróságtól olyan elégtételt, mely alkalmas a jövőbeni visszatartásra is.Dr. Bakos Zoltán KPE szakértő