Dr. Bakos Zoltán: Sok gond van a termőföldek adásvételével!

Fotó 123rf.com

Azt hinnénk, hogy már mindenki mindent tud a termőföldek adásvételéről, hogy már nem létezhet olyan körülmény, ami gondot okozna, de sajnos nem így van!

Akár az Alkotmánybíróság, akár a Kúria döntéseit nézzük, mindig találunk újabb és újabb iránymutatást, okulásul szolgáló  határozatot.

Ilyen az Alkotmánybíróság IV/69/2022. számú határozata is,amit az okiratot szerkesztőknek is érdemes áttanulmányoznia!

A tényállás szerint eladásra került egy külterületi szántó ingatlan, és  szerződésben az eladó szavatolt az ingatlan per-, teher- és igénymentességéért.

A szerződés egy szóval sem tett említést arról, hogy a vevő az ingatlan felesbérlője, tehát jogszerű használója.

A közzététel után az alkotmánybírósági indítványozó érvényes  elővásárlási  elfogadó nyilatkozatot tett, melyet a kormányhivatal jóvá is hagyott.

Ezt követően tudta meg az indítványozó, hogy  felesbérlettel terhelt az ingatlan, és írásban felhívta az eladót  annak elhárítására, aki tájékoztatta, hogy ez  nem lehetséges. A vételár  kifizetése, a szerzési illeték kiegyenlítése megtörtént.

Az indítványozó  eljárást indított, szakértő kirendelését kérte az értékcsökkenés megállapítására.. Az immár peres eljárásban  arra hivatkozott, hogy az elfogadó nyilatkozat kapcsán közte és az eladó között olyan tartalommal jött létre a szerződés, ahogy az eredeti szerződés szól, abban pedig a bérlet nem szerepel.

A bíróság megalapozottnak találta a keresetet, marasztalta az eladót. Fellebbezés folytán a Törvényszék  járt el, a keresetet elutasította, nem minősítette lényeges körülménynek a földhasználatot, melyről az új vevő kellő körültekintéssel tájékozódhatott volna.

A Kúria a felülvizsgálati kérelmet  elutasította, mert  az indítványozó nem jelölt meg kellő okot.

Az Alkotmánybírósághoz előterjesztett kérelem a Törvényszék és a Kúria döntését egyaránt támadta, több okot is kifejtve.

Az Alkotmánybíróság szerint a Kúria  döntésével szembeni panasz nem fejtett ki alkotmányjogi kérdést, így azt visszautasította.

A Törvényszék döntésével szembeni panaszt érdemben elbírálták, a határozatot megsemmisítették. / Felmerül az ügyvéd felelőssége is, aki nem tett említést az eredeti szerződésben a  bérletről./

Mindenki számára tanulság, hogy nagy  odafigyeléssel kell eljárni egyszerűnek látszó adásvételi ügyben is, akár a feleknek, akár a jogi képviselőknek , mert a hosszú és költséges pereskedés nem szolgálja egyik fél érdekét sem!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő