Dr. Bakos Zoltán: Rendelet a Nemzeti KAP-hálózatról

agronaplo.hu

Az agrárminiszter 2024-ben elsőként kiadott rendelete a KAP -hálózatról  szól a 2022. év LXV. törvényben írt felhatalmazás alapján.

A KAP-hálózat célja a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által finanszírozott célok megvalósítása.

A KAP-hálózat szervezete

  • Vidék-és térségfejlesztési Támogató Egység
  • Innovációt és Digitalizációt Támogató Egység
  • Zöld Támogató Egység
  • Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.

Az  egyes egységek feladatait külön rendeletben határozzák  majd meg.

A Vidék-és térségfejlesztési Támogató Egység feladatait a Herman Ottó Intézet Nonprofit KFT látja el.

A rendelet a közös agrárpolitikára figyelemmel jött létre, már hatályba is lépett. Érdemes a sok lehetőséget magában hordó tevékenységet figyelemmel kísérni!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő