Dr. Bakos Zoltán: Nők negyven

Fotó Getty Images

Az elmúlt hetekben a közvélemény sokat foglalkozott, sőt foglalkozik még ma is egy konkrét jogesettel.

Az ügy lényege, hogy egy személy, aki 2013-ban nemet változtatott és férfiból nő lett hivatalosan is, kérelmet nyújtott be, igénye az volt, hogy a nőkre vonatkozó 40 éves munkaviszonyra járó korkedvezménnyel mehessen nyugdíjba.

A Kormányhivatal elutasította az igényt, majd a Veszprémi Törvényszék járt el az ügyben, ahol új eljárást írtak elő. Az ügy ezen részének pontos iratait magam sem ismerem, de a jelek szerint jogosnak találták a kérelmet.

Az eljárás tehát még nem zárult le jogerősen, de érthető módon sokakat foglalkoztat, hogy valaki saját maga által önként választott döntés alapján kíván előnyhöz jutni.

Évekkel korábban a jelenlegi kormánypártok azért módosították a nyugdíjtörvényt, és az új, hatályos szabályozás a nők számára lehetővé teszi 40 év munkaviszony után – az életkortól függetlenül – a nyugdíjba vonulást, mert ezzel / is / kívánják elismerni a társadalom megbecsülését a gyermekek szülése, nevelése, a család körében kifejtett tevékenységüket.

A jog ismeri a joggal való visszaélés tilalmát. Ez azt jelenti, hogy valaki formailag jogos igényt támaszt, mely azonban a jogszabályok szellemével és a társadalom általános erkölcsi felfogásával nem egyeztethető össze.

Véleményem szerint a Veszprémi Törvényszék a konkrét ügyben nem az Alaptörvény és a társadalmi elvárások szerint hozott döntést, holott erre mindig ügyelni kell.

Két kormánypárti képviselő máris törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez, melyet várhatóan az őszi ülésszak során fognak megtárgyalni és reményeim szerint elfogadni. Ez pontosítja, egyértelművé teszi a korábbi törvényi szöveget azzal, hogy a nők 40 kedvezmény igénybe vételére az jogosult csak, aki nőként szerzi meg a jogosultságot..

A módosításban foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell majd.

A Polgári Kisgazdák tisztelettel, megbecsüléssel tekintenek a nőkre, jogosnak tartják, hogy a család érdekében végzett munkájukat elismerjék, ugyanakkor visszautasítják, hogy önként vállalt nemi szereppel ugyanilyen jogokat szerezhessen bárki is! Mindezek miatt a bírói döntést sajnálatosnak, a törvénymódosítást jogosnak, támogatandónak tartjuk!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő