Dr. Bakos Zoltán: Nem volt vétlen, kétszer is bűnhődött, de az Országgyűlés is mulasztott!

Fotó: kiskunhir.hu

Nem szokványos ügyben hozott döntést 18/2023. szám alatt az Alkotmánybíróság.

Az indítványozóval szemben szabálysértési bírságot szabtak ki, mert elmulasztotta személygépjárművének  megszerzését bejelenteni .  A pénzbírság befizetése elmaradt, így azt átváltoztatták közérdekű munkára, amit nevezett  egy községi  önkormányzatnál el is végzett.

A kormányhivatal  telefonos megkeresésére az önkormányzat azt a tájékoztatást adta, hogy a közérdekű munka elvégzésére nem került sor, így megkeresték a rendőrkapitányságot, ahol a pénzbírságot 12 napi szabálysértési elzárásra változtatták át, elrendelték az illető elővezetését, ez eredményes volt, és az elzárást letöltötte az indítványozó, bár előtte jelezte, hogy ő eleget tett a közmunkának.

Ezt követően a  kormányhivatal tájékoztatta a rendőrséget arról, hogy az önkormányzat utóbb, egy fiókban megtalálta az iratokat arról, hogy valóban  letöltötte a közérdekű munkát az indítványozó.

Az ügyészség  perújítási kérelmet terjesztett elő az indítványozó javára, és ennek során a bíróság mellőzte az elzárásra vonatkozó korábbi döntést, aki a bíróság előtt kártalanítási keresetett terjesztett elő  12 napos elzárás miatt. Ezt a keresetet a bíróság elutasította azon indokolással, hogy a döntés meghozatalakor az átváltoztatás feltételei fennálltak. Tájékoztatást adtak arról, hogy kártérítési perben  orvosolható a panasz. Fellebbezés után jogerős lett a döntés.

Ezt követte az alkotmánybírósági panasz.

Az Alkotmánybíróság  a kérelmet  elutasította, de egyben megállapította, hogy a jogalkotó mulasztott, amikor nem  rendelkezett az ügyész és a bíróság kártalanítással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségéről, a szabálysértési törvény  kártalanításra vonatkozó rendelkezései hiányosak, ezért felhívták az Országgyűlést, hogy 2023. december 31-ig pótolja a hiányosságot.  A panasz elutasítására is ezért került sor, mert az Alkotmány-ellenes helyzetet a kérelemmel egyezően megállapították

 (KPE)

A Polgári Kisgazdák nem védik azokat, akik jogszabály-ellenesen járnak el, ugyanakkor a jogállamiság megköveteli, hogy egyazon cselekményért senki ne bűnhődjön többször. Jó, hogy az Alkotmánybíróság egy remélhetőleg ritka úgy kapcsán észlelte a problémát, és várjuk a parlamenti kiigazítást!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő