Dr. Bakos Zoltán: Módosuló, javuló egészségügyi ellátás

Fotó: Shutterstock

Lassan kezdjük megszokni, hogy az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekről belügyminiszteri rendeletek foglalkoznak, de láthatóan változatlan, sőt javuló szakmai színvonalon.

Így tekintsünk a 28/2022. számú belügyminiszteri rendeletre is,, melynek címe ” a szakorvosképzés átalakításághoz  kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról „.

Az új jogszabály az alábbi, korábbi rendeletek – részleges – módosításáról rendelkezik:

  • az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. ESzCsM rendelet
  • az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010.EüM rendelet
  • az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012.EMMI rendelet.

A döntő részében 2022. szeptember elsején, más részében 2024. szeptember elsején hatályba lépő jogszabály egyrészt az eltelt idő változásaira reagál, másrészt megteremti a feltételeit az európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfelelésnek.

A rendeletet természetesen főként az egészségügyben dolgozóknak kell áttanulmányozniuk, mi, laikusok remélhetőleg csak annak előnyeit fogjuk majd élvezni.

Változnak a szakorvosjelöltek munkavégzésének szabályai, csak felügyelet mellett végezhetik munkájukat.

A szakorvosjelöltek gyakorlata, vizsgái, részvizsgái tételes szabályozást kaptak.

A felsőfokú szakirányú képzés szintekre tagolt, „kiválóan megfelelt „, „megfelelt”, „nem felelt meg” eredményekkel zárulhat.

Bízzunk abban, hogy ez a módosítás – is – hozzájárul a betegek jobb ellátásához, hiszen aki testi-lelki bajokkal küzd, az fokozottan érzékeny, a jobbnál is jobb ellátást vár el, ami az egyén szempontjából érthető, az egészségügy oldaláról nem könnyen teljesíthető.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő