Dr. Bakos Zoltán: Módosulnak egyes egyházi és emlékhelyi törvények

A Református Ótemplom Pápán. - A kép forrása: papa-ma.hu

A benyújtott törvényjavaslatból kitűnik, hogy még mindig vannak olyan korábban egyházi tulajdonban lévő ingatlanok, melyeknek nem rendeződött a tulajdoni helyzete,és ezt kívánj a orvosolni  a módosító javaslat.

Ennek értelmében ingyenesen az egyház tulajdonába kerülhet azon jelenleg állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, mely az igény benyújtásakor is hitéleti, szakrális célokat szolgál.

Eredetileg 2011. december 31-ig lehetett az ingatlanokat visszaigényelni, de az elmúlt években is több esetben kiderült, hogy az egyházak által használt ingatlanok önkormányzati vagy állami tulajdonban vannak, tehát a rendezés szükségessé vált.

A kérelmeket 2026. december 31-ig lehet előterjeszteni, az elbírálásra 120 napos határidőt állapítanak meg.

Ezen felül is a Kormány jogosult az jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségeket a tevékenységük folytatásához szükséges ingatlan megszerzésében segíteni.

Ha állami vagy önkormányzati feladatot ellátó köznevelési vagy szakképző intézmény fenntartói joga egyház részére kerül átadásra, úgy a feladatátvétel éve június 30-ig beadott kérelemre az ingatlan tulajdonjogát is az egyház kapja meg.

Egyidejűleg módosul a kulturális örökség védelméről szóló törvény is, bevezetik a magyar emlékpont fogalma. Ez az egyetemes vagy a nemzeti közemlékezetben kiemelkedő helyet elfoglaló személlyel összefüggésében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, melyet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság emlékponttá nyilvánít.

A történelmi és a nemzeti emlékhelyek megközelíthetőségét biztosítani kell, úgyszintén az arculat méltóságának megőrzését is.

A magyar emlékpontok egységes arculatot kapnak, magyar és angol nyelvű tájékoztatóval, illetve ha valamely nemzetiséghez is kapcsolódnak, annak nyelvén is meg kell azt jelölni.

Fontos szabály, hogy a nemzeti emlékhely részét képező ingatlan csak a Magyar Állam, magyarországi jogi személy illetve magyar állampolgár tulajdonában lehet, továbbá a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg! A nemzeti emlékhelyek elidegenítésére, terhelésére vonatkozó bármely okirat csak az illetékes miniszter jóváhagyása esetén alkalmas joghatás kiváltására.

Mivel a Polgári Kisgazdák számára mind az egyházak tevékenysége, mind emlékhelyeink méltó megőrzése mindig fontos szempont volt, ezért az ezzel kapcsolatos segítő, pozitív szabályokat csak örömmel tudjuk üdvözölni és támogatni!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő