Dr. Bakos Zoltán: Módosul a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete

Fotó: Shutterstock

A közalkalmazottak jogállásáról az 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezik, ennek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról a 257/20010.Korm. rendelet.

Ezt módosítja a 364/2023.számú Kormányrendelet.

A pótlékok vonatkozásában a rendeletet visszamenőleg, 2023. január 1-től alkalmazni kell , akiknek a jogviszonya  2023. július 1-én fennállt.

A szociális ágazatban az összevont pótlék összegét a melléklet 51 pontban felsorolva tartalmazza, míg az ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékát szintén 51 pontos melléklet sorolja fel.

 ( KPE )

Minden közvetlenül érintettnek javaslom, hogy tekintse át saját iratait, nézze meg a munkáltató által adott új besorolást és a rendeletet, majd ha netán eltérést tapasztal, haladéktanul kérje a kiigazítást!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő