Dr. Bakos Zoltán: Kúriai döntés a beépíthetőséggel kapcsolatban

Forrás: Depositphotos

 A helyi önkormányzat  rendelettel módosította építési szabályzatát. Ebben kimondták, hogy  jövőben  lakóház csak a legalább 1.500 m2 területű telken létesíthető ,és minden további lakóegységhez is legalább ekkora területet kívánnak meg.

A rendelet kapcsán a Kormányhivatal megkereste a testületet  törvényességi felhívással, kérte annak visszavonását a véleményezési eljárás elmaradása miatt. Erre a jegyző /késve/ válaszolt, és közölte, hogy utólag lefolytatják az eljárást. Előadta, hogy a rendelet megalkotására azért volt szükség, mert a lakosság létszáma hirtelen megnövekedett ,  az új lakóházak többsége  többlakásos. Mindezek miatt a testület a lakóegységek számát  -közérdekből  – korlátozni  kívánta. / A külön elhelyezett garázst, tárolót nem tekintették önálló egységnek. /

A kormányhivatal a Kúriához fordult,és kérte a rendelet visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítésé, mivel a jogszabályban előírt véleményezési eljárásra nem került sor,és az  utólagosan nem pótolható.

A  Kúria érdemben vizsgálta az indítványt.

Megállapították, hogy az önkormányzat nem folytatta le az előírt egyeztetési és véleményezési eljárást, holott az eljárási szabályok betartása garanciális.

Az elmaradás közjogi  érvénytelenséget von maga után, így a rendeletet a Kúria visszamenőleges hatállyal megsemmisítette.

Rögzítették, hogy amennyiben az  önkormányzat célja a település falusias jellegének a megőrzése, úgy  a jogszerű módosításig az  változtatási tilalom  elrendelésével is biztosítható.

A rendelkezésre álló adatokból az állapítható meg, hogy az önkormányzat képviselő-testülete helyes cél érdekében jónak tűnő rendeletet  alkotott , de az előírt út betartása nélkül. Nem először, és gondolom  nem utoljára le kell vonni a tanulságot : a jogszabályi előírásokat minden esetben be kell tartani! / Még akkor is, ha az alapvető cél helyes és támogatandó./

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő