Dr. Bakos Zoltán: Közjegyzők a végrendelkezési hajlandóságról és az élettársak örökélésről

pannonrtv.com

Az elmúlt évek alatt nem egy alkalommal észlelhettük, hogy a Magyar Közjegyzői Kamara a média különböző területein rövid, tartalmas ismeretterjesztő / egyben ügyfélszerző / reklámokat jelentet meg. / Nem értem, hogy a húsz megyei, illetve az országos ügyvédi kamara miért nem él ezzel a lehetőséggel? /

A közelmúltban látott reklámban hosszan ecsetelték, hogy nemzetközi összehasonlításban is milyen alacsony Magyarországon a végrendelkezési hajlandóság, mennyire nem épült be ez a jogintézmény jogi kultúránkba.

Ez az állítás sajnos igaz, az elmúlt évtizedekben magam sem tapasztaltam mást. Kiugró – és sajnos jellemző – példaként említhetném azt a kedves, szinte már matrónakorú hölgyet, aki előadta, hogy semmiképp nem szeretné, ha utána a törvényes öröklésre kerülne sor, sőt határozottan elmondta azt is, mi lenne a végakarata.

A szándék és az érvelés helyes volt, így közöltem, hogy semmi akadálya nincs annak, ilyen tartalommal a végrendelet elkészítsem.

Az idős hölgy erre elsírta magát, ” még szeretnék egy kicsit élni, még nem szeretnék meghalni” kijelentése mellett közölte, hogy majd akkor végrendelkezik, amikor eljön annak az ideje…

Nem lehetett meggyőzni arról, hogy a végrendelet aláírása nem jelent halálos ítéletet!

Úgy halt meg, hogy nem maradt utána végrendelet, nem érvényesülhetett végakarata….

Mindezek miatt helyesnek, jónak tartom a közjegyzők tájékoztatását, felhívását.

A másik téma, amit megemlítettek, szintén örökzöld kérdés, az élettársak öröklése. Nem tudom elképzelni mely okból, de a köztudatban kitörölhetetlenül él az a téves feltevés, hogy az élettársak bizonyos idejű együttélés után / 5-10-15 év/ automatikusan, törvény szerint örökölnek egymástól. Ez soha nem volt így, ma sem ez a jogi szabályozás!!

Jegyezzük jól meg: az élettársak csak akkor örökölhetnek egymástól, ha érvényes végrendeletet alkotnak párjuk javára!

A félreértések elkerülése érdekében meg kell említenem az egyetlen kivételt: az egynemű párok, amennyiben élettársi kapcsolatuk bejegyzését kérik és megkapják az anyakönyvvetőtől, úgy a házastársakkal azonos módon, törvény szerint örökölnek egymástól, és ez vonatkozik az illetékszabályra is, tehát ez az öröklés mentes az illetékfizetés alól.

A Polgári Kisgazdák körében a magam szerény eszközeivel az elmúlt évek során mindig igyekeztem felhívni a figyelmet a végintézkedés fontosságára, ezt a jövőben is megteszem majd.  Ami pedig az élettársi kapcsolatokat illeti: sok egyéb mellett az öröklési szabályok is azt támasztják alá, hogy a párok házastársi kapcsolatot létesítsenek!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő