Dr. Bakos Zoltán: Költségvetés és zárszámadás, amiket nem az önkormányzat alkot!

Fotó: Shutterstock

Egyetlen települést sem kívánok pellengérre állítani, nem tudhatom, hogy ki vagy kik felelősék egy sajnálatos helyzetért?

Tény ,hogy a Kúria   Önkormányzati  Tanácsa a közelmúltban két határozatot is hozott az adott település ügyében.

Az első ügy tényállása szerint a város  önkormányzata nem tett eleget az államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak, nem alkotta meg költségvetési rendeletének előirányzat-módosításával kapcsolatos rendeletét.

A mulasztás miatt az illetékes kormányhivatal felhívással élt, eredménytelenül, így kénytelen volt a Kúriához fordulni.

A Kúria megállapított a törvénysértést, és felhívta a Kormányhivatalt, hogy a testület helyett a rendeletet alkossa meg,  / Ezt maga az önkormányzat is kérte!/

A rendelet megalkotása alapfeltétele a folyamatos és törvényes működésnek!

Ugyanezen város nem hozta létre zárszámadási rendeletét sem, ezt is észlelte a kormányhivatal, de felhívása itt is eredménytelen volt, nem hozták meg a rendeletet, így a Kúriához fordult.

A Kúria megállapította, hogy a tervezetet a jegyző elkészítette, a polgármester a testület felé beterjesztette több alkalommal is, de annak elfogadására nem került sor.

A rendeletalkotás elmulasztása  a közügyek intézésnek akadálya lehet, ezért a Kúria itt is felhívta a Kormányhivatalt, hogy a zárszámadási rendeletet a testület helyett alkossa meg, hirdesse ki..

Mindkét ügyben – jelentős késedelemmel – a törvényes rendet helyre tudták állítani. Hogy a város lakosai, a választópolgárok mit szóltak ahhoz, hogy külső segítség kellett a város törvényes működésének biztosításához, azt nem tudom, de okkal feltételezem, hogy a választópolgárok bizalma megrendült a testület választott képviselőiben. Bárhol, ahol Polgári Kisgazda polgármester, képviselő került megválasztásra egy településen, kérem, hogy mindent tegyen meg –ahogy eddig is – hogy ezekben az  ügyekben – és természetesen más ügyekben is – a jogszabályi előírásoknak megfelelően és határidőben járjanak el, hozzanak döntést!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő