Dr. Bakos Zoltán: Kisajátítási módosulások!

Fotó pixabay

A 362/2023.Korm. rendelet a közérdekű célra történő kisajátítási eljárás szabályit módosítja, ha aránytalan késedelmet okozna a rendes eljárás.

Ha a földhivatalban bejegyzett tulajdonos életkora meghaladja a 110 évet, úgy elhunytnak kell tekinteni. Ez vonatkozik a bejegyzett jogosultakra is.

Ha a bejegyezett jogi személy tulajdonosa jogutód nélkül megszűnt, ill. ha a tulajdonos lakcíme, tartózkodási helye nem megállapítható.

A rendelet nem alkalmazható lakóház és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással érintett ingatlan esetében.

Ha a kisajátítást kérő a szakvéleményben írt összeget a hatóságnál letétbe helyezi, a birtokba adás megtörténhet.

A rendelet már hatályba lépett, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A 2007-ben elfogadott, többször módosított kisajátítási törvény  finomítása nem csupán egyéni, de közügy is, helyesnek és jónak tartjuk!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő