Dr. Bakos Zoltán: Hulladékgazdálkodás és kártalanítás

Fotó: MTI

Mint  annyi minden, a hulladékgazdálkodás is átalakulóban van, és emiatt  új és új jogszabályi  rendelkezésekre van szükség.. Ennek részeként jelent meg a  Kormány 408/2023. számú rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekkel összefüggő kártalanításról címmel.

A rendelet hatálya

– a települési önkormányzatokra

– a fentiek által hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében létrehozott társulásokra – és a kisebbségi  tulajdonosokra terjed ki.

Meghatározást kapott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási célú létesítmény és a ténylegesen üzemelő létesítmény fogalma.

A fordulónapot 2023. július  első napjában jelölték meg.

Kártalanítást igényelhet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések megkötésére és módosítására vonatkozó korlátozással, megszűnésével kapcsolatban keletkezett igazolt hátrányokért az érintett önkormányzat.

Nem tagadható meg a kártalanítás a ténylegesen üzemelő és a korlátozás miatt ellehetetlenülő intézménytől, vagy ahol emiatt nem valósult meg az üzembe helyezés.

A kártalanítási összeg magában foglalja az összes indokolt és igazolt költséget, kiadást, de le kell vonni, ami más forrásból megtérül.

Nem fizethető kártalanítás

  • ha nem volt környezetvédelmi biztosítás
  • a lejárt kintlévőségek után
  • a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan eszközök után
  •  kizárólag méltányossági alapon.

A kártalanítási kérelmet a feltétel bekövetkeztétől számított hat hónapon belül kell benyújtani. A megfizetésre az állam köteles, és erre a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kerül sor.

A rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A Polgári Kisgazdák úgy gondolják, hogy ezen rendelet alapján az önkormányzatokat és intézményeiket nem érinti meg nem térített kár a hulladékgazdálkodás átszervezése miatt, éppen ezért kérjük az e területen dolgozó tagjainkat, hogy fokozottan ügyeljenek az előírások betartására!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő