Dr. Bakos Zoltán: Helyi önkormányzat és az útdíj

Fotó: abony.hu

A Kúria Önkormányzati Tanácsa nem először  foglalkozott 2023. januárjában olyan kérdéssel , mely a helyi útdíjjal kapcsolatos, de félőnek tartom, hogy nem utoljára. Valamely okból az önkormányzatok nehezen tudják elfogadni, hogy nincs korlátlan rendelkezési joguk a helyi utakkal kapcsolatosan.

A tényállás szerint a helyi önkormányzat rendeletet  alkotott, és ebben a helyi közút elhasználódására, károsodására figyelemmel kártalanítási megállapodás megkötésére kötelezte a használók meghatározott körét.

A Kormányhivatal kifogást emelt, ezt az önkormányzat nem fogadta el, ezért került sor a kúriai indítvány benyújtására.

Az indítványozó álláspontja szerint  fizetési kötelezettséget csak törvényben alapuló felhatalmazás alapján lehet előírni, ilyen pedig e körben nincs.

Ettől független, hogy a Polgári Törvénykönyv általános szabályai szerint károkozás esetén a kártérítési felelősség fennáll.

A Kúria az indítványt  most is – mint korábban több esetben – megalapozottnak találta, azt a kihirdetés napjára visszaható hatállyal megsemmisítette.

/ Mindezektől függetlenül az is kiderült, hogy alaki hiba is előfordult, ami önmagában is megsemmisítési ok lenne. /

Minden olyan Polgári Kisgazdát, aki bármely tisztség kapcsán részese az önkormányzat rendeletalkotási folyamatának, nyomatékkal kérek, hogy ő maga is vegye figyelembe a Kúria döntését, és a többi résztvevőt is figyelmeztesse erre!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő