Dr. Bakos Zoltán: Hatékonyabb fellépés az online csalások ellen

Fotó Dehir.hu

A tizenegy meglévő törvényt érintő módosító törvényjavaslat célja az illetékességi szabályok felülvizsgálata, az együttműködési formák támogatása és a pénzmosás elleni fellépés hatékony intézményrendszerének alkalmazhatósága az online csalások területén is.

A rendőrség a kényszerintézkedés időtartama alatt és annak megszűnésétől számított további egy évig kezeli a kényszerintézkedés alá vont személy  összesen 11 pontban felsorolt személyes adatait.

A büntetés-végrehajtás személyi állományának tagja életének és testi épségének védelme céljából olyan jeladóval rendelkező karpánttal látható majd el, mely alkalmas a BV szerv területén belül tartózkodási helyének és fizikai állapotának nyomon követésére, valamint utasítás és értesítés továbbítására.

A fogvatartottal kapcsolattartásra jogosultak vonatkozásában belépéskor a BV szerv ellenőrzi a körözött személyek nyilvántartását. A be- és kilépő személyek arcképmása azonosításának támogatására informatikai eszközt alkalmazhatnak.

Egyéb okok mellett a Csengeren épülő és várhatólag 2024. szeptember 01-én megnyíló új büntetésvégrehajtási intézet indokolja a korszerűbb szabályozást.

Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében a terhelt ideiglenes átszállítására kerülhet sor a kibocsátó tagállami igazságügyi hatóság részére, de ez nem érinti a Magyarországon folyamatban lévő eljárást. Az új jogintézmény várhatóan csak szűk körben és szomszédos tagállam vonatkozásában lesz majd alkalmazható a rövid időn belüli visszaszállításra figyelemmel.

Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló és a hitelintézetekről rendelkező törvények módosítása fontosabb érdekekre hivatkozással feloldja a fizetési titok és a banktitok megtartásának kötelezettségét.

Pontosítást kapott az ügyfél megtévesztésével érintett fizetési művelet fogalma.

A bíróságokat érinti, hogy gazdasági csalás esetén a Törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el vármegyei kizárólagos illetékességgel.

A törvényben rögzített esetekben a nyomozóhatóság és a rendőrség bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve az ügyészség engedélye nélkül is kérhet adatszolgáltatást. 

A várhatóan 2024. augusztus 01-én hatályba lépő törvény kapcsán azt kívánom, hogy közvetlenül minél kevesebb Polgári Kisgazdát érintsen!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő