Dr. Bakos Zoltán: Földminősítési változás

A jó minőségű termőföld legfelső rétege. - A kép forrása. kertspecialista.hu

Az agrárminiszter 6/2024 AM rendelete kismértékű módosítást tartalmaz a 47/2027 FM rendelet vonatkozásában.

Ebben rögzítik, hogy amennyiben a földterület művelési ága erdőre változik, a művelési ág megállapítása érdekében nem kell a földminősítést, illetve osztályba sorozást lefolytatni.

Az eddigi „erdő, fásított terület” szövegrész helyébe a „fásított terület” szöveg lép.

A rendelet melléklete tartalmazza az összes település becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolását.

Mivel a rendelet az eddigiekhez képest egyszerűsítést tartalmaz, ezért azt egyetértőleg fogadják a Polgári Kisgazdák.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő