Dr. Bakos Zoltán: Földadó: STOP

Fotó magro.hu

A helyi adókról az 1990. évi  C. törvény rendelkezik. Meg nem tudom mondani, hogy  az eltelt hosszú idő alatt hány alkalommal került sor ennek a törvénynek a  módosítására, de ilyen rövid szöveggel, mint ami nemrég került az Országgyűlés elé, nemigen találkozhatunk!

A helyi adókról szóló  törvény 2015. január 1-től hatályos  szövege szerint az  önkormányzatok  települési adót  vethetnek ki minden olyan esetben, amikor azt törvény nem tiltja.

A földtulajdonosok, gazdálkodók  megdöbbenve értesültek arról a közelmúltban, hogy néhány önkormányzat a termőföld tulajdonjogára, azzal kapcsolatos vagyoni értékű jogra  adót vetet ki, főleg  pedig olyan időben, amikor a gazdasági környezet amúgy sem volt jó.

A kormánypárti  benyújtók ezt felismerve terjesztették elő  javaslatukat, és ennek lényege, hogy a helyi önkormányzatok, termőföldre, annak tulajdonjogára, azzal kapcsolatos vagyoni értékű jogra nem vethetnek ki  adót..

Így  tehát megvalósult a követelmény, hogy törvény tiltja a termőföldre  vonatkozó adó  kivetését, és  gazdák mentesülhetnek az új adónem megfizetésének kötelezettsége alól.

A törvény 2023.  szeptember 1-jén lép hatályba.

Minden Polgári Kisgazda örömmel fogadta a javaslatot, mert így nem nehezült tovább  gazdálkodók  helyzete, és elkerülhetővé vált a mezőgazdasági árak  további növekedése, amit az adó tömeges bevezetése okozott volna!

Dr. Bakos Zoltán. KPE szakértő