Dr. Bakos Zoltán – Fapótlási bírság: csak ésszerű mértékben!

Fotó Shutterstock

Józsefvárosban 12 db, 420 cm törzsátmérőjű fa engedély nélkül történt kivágása miatt  3 db fa ültetését írták elő, valamint 350 db , 6 cm átmérőjű fa pótlási összegeként 32.170.370 Ft kompenzációs összeg befizetését írták elő a helyi rendeletre hivatkozva.

Engedély nélküli fakivágás estére az alapjogszabály nem határoz meg összeget, azt tehát a helyi rendelet szabályozza.

A felperes az alaphatározatot megfellebbezte, ezt elutasították, majd keresetet terjestett elő, mivel véleménye szerint jogszabálysértő a helyi rendelet. Azért is jogszabálysértőnek tartotta a rendeletet, mert nincs felső összeghatár, és nem tesz különbséget a kivágás oka alapján.

Az adott ügyben ez azért is jelentőséggel bír, mert nem őshonos, nyugati ostorfa kivágás történt, ami nálunk invazív fajtának tekintendő.

A peres eljárást a bíróság felfüggesztette, és indítványozta a helyi rendelet megsemmisítését, mert az más jogszabályba ütközik, és kérte annak megállapítását, hogy a konkrét ügyben sem alkalmazható a rendelet.

Az ügyben a Kúria Önkormányzati Tanácsa járt el.

Megállapították, hogy a kompenzáció és a környezetvédelmi bírság elkülönülő fogalmak, továbbá az elyi rendelet olyan cselekményt szankcionál, amit más jogszabály támogat / nem őshonos faj eltávolítása/.

Az alaprendelet tehát nem tesz különbséget, így az indítványt megalapozottnak találták, a rendelkezést megsemmisítették.

A Polgári Kisgazdák a környezet védelmét, így például a fapótlási kötelezettség előírását helyesnek tartják, azt is, hogy büntessék az engedély nélküli fakivágásokat, de mindezeknek ésszerű keretek között kell maradnia, és igazodni kell az egyéb jogszabályokhoz is. Reméljük, hogy nem csupán a Józsefvárosi Önkormányzat, de a többi helyi szerv is igazodni fog a döntéshez!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő