Dr. Bakos Zoltán értesítése alapján: Változhat a honvédelmi és gazdaságfejlesztési törvényjavaslat

Változtatásokat fogadott el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága a honvédelemmel, gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő törvényjavaslaton pénteken.

Az előterjesztést sürgős eljárásban tárgyalja a Ház, így arról várhatóan már a jövő héten szavaznak a képviselők.

A bizottság a javaslathoz egy olyan módosítást fogadott el, amelynek értelmében az alapítványokhoz és egyesületekhez hasonlóan mentesül a telek- és építményadó alól az állami tulajdonú, az állami ingatlanok közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság.

Az eredeti előterjesztésben szerepelt, hogy ha egy politikai felsővezető, kormánytisztviselő, kormánymegbízott, közigazgatási államtitkár, a megbízatásának megszűnése után fél éven belül állami tulajdonú gazdasági társaságban vállal munkát, nem jogosult a végkielégítésre. Ezt azonban egy módosítás értelmében törlik a javaslatból.

Egy változtatás pedig a védelmi beszerzésekkel és személyi állománnyal kapcsolatos adatok tízéves titkosítását írja elő.

Forrás: MTI, hirado.hu