Dr. Bakos Zoltán: Elnöki kifogás, alkotmánybírósági határozat

Fotó: kiskunhir.hu

Az Országgyűlés 2023. július 4-én fogadta el a T/3677. szám alatt benyújtott, az állami építési beruházások rendjére vonatkozó törvényt. Ennek kihirdetése előtt a köztársasági elnök indítványozta az előzetes normakontrolt, és az Alkotmánybíróság  azonnal lefolytatta az eljárást, július 19-én már meg is hozta határozatát.

A törvény – mely részben sarkalatosnak minősül – több részben eltérést enged saját szabályai alól kormányrendelet, sőt miniszteri rendelet alapján is.

A köztársasági eln9ök megítélése szerint ez tartalmilag kiüresíti a törvényt.

Egy terjedelmes törvény néhány mondatáról, szaváról van csupán szó, de az így biztosított eltérés lehetősége miniszteri rendelettel is bármely rendelkezés és bármely állami építési beruházás esetén  eltérést tenne lehetővé., ami sértené a jogbiztonságot.

Fontos hangsúlyozni, hogy általánosságban nem sérelmezte a szabályozási  koncepciót az elnöki kifogás.

Alkotmánybíróság az indítványt megalapozottnak találta.

Az  igen hosszas és alapos indokolás egésze valójában az elméleti jogászok számára bír jelentőséggel, de kiemelendőnek tartom azon megállapítást, miszerint ha törvényben kell szabályozni egy tárgykört, azt nem veheti át a rendeletalkotás, mert ezen esetben a törvényi szabályozás kiüresedne.

Ugyanakkor kimondták, hogy  van alkotmányos megoldás  konkrét feltételeket megfogalmazó felhatalmazással a kívánt cél elérésére.

Mindezek miatt q törvény kihirdetésére  nincs lehetőség.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy egyetlen alkotmánybíró sem fogalmazott meg különvéleményt, tehát egységes álláspontot tartalmaz a határozat.

Feltehetőleg  javított szöveggel a Parlament őszi ülésszakán kerül majd sor  a törvény újbóli elfogadására.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakérő