Dr. Bakos Zoltán: Belügyminiszteri rendelet a 20123/2024.tanév rendjéről

Fotó femina.hu

Már mindenki számára elérhető a Belügyminiszter 30/2023. rendelete,melynek hatálya kiterjed fenntartóra tekintet nélkül

 • az iskolákra
 • a kollégiumokra
 • a gyógypedagógiai  intézményekre
 • a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira
 •  az Oktatási Hivatalra
 • a tankerületi  központokra
 • a tanulókra
 • a pedagógusokra
 • a nevelő, oktatási munkát segítő dolgozókra
 • a tanulók törvényes képviselőire.

A felsorolás megmutatja, hogy mindenkit érint, aki bármely formában az oktatással kapcsolatba kerül.

Az új tanév első napja 2023. szeptember 1., utolsó napja 2024. június 21.

A tanítási napok száma 180, szakgimnáziumokban 176, gimnáziumokban és szakiskolákban 177. A középiskolákban május 3.,  két évfolyamos iskolákban május 31 az utolsó tanítási nap.

A tanév lezárása után foglalkozásokat lehet szervezni.

Az első félév január 19-ig tart,az eredményt január 26-ig kell közölni.

Az analfabetizmus felszámolása érdekében felnőttek szeptember elseje után is beiratkozhatnak képzésre.

A tanév alatt 4-8  nap tanítás nélküli munkanapként használható fel,.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 27, utána az első tanítási nap november 6.

A téli szünet előtt utoljára december  21-én mennek iskolába a gyerekek, majd január 8-án kezdik újból a tanulást. A tavaszi szünet első szabad napja  március 28-a,utána csak április 8-án kell újból iskolába menni.

Nemzetiségi oktatás esetén a hagyományokhoz igazodó eltérés lehet.

Az általános iskolák első évfolyamára 2024. április 18-19-én kell beiratkozni.

A témahetek és témanapok időpontjait is meghatározták az alábbiak szerint

 • Magyar Diáksport Napja szeptember 29
 • ‘”PÉMZ7″ pénzügyi és vállalkozói témahét március 4-8
 • Digitális Témahét  április 8-12
 • Fenntarthatósági Témahét  április 22-26 között.

Országos mérésekre is sor fog kerülni  szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv, digitális kultúra és a történelem szakterületén március 4 .és  június 3. között.

Az általános iskolák  október 13-ig felmérik a hátrányos helyzetű tanulók körét, ezt október  27-ig jelentik  és december 8-ig 3elvégzik a kiválasztott tanulók vizsgálatát.

Szintén az általános iskolákban a 8. osztályos tanulók részére  szeptember 19-e és október 11-e között pályaválasztási kompetenciavizsgálatot végeznek.

Január 8. és április 30. között  szakmai ellenőrzést végez az intézményekben, amit  augusztus 30-ig küld meg a miniszter részére.

A rendelet mellékletei  rögzítik az  érettségi vizsgaidőszakot, a vizsganapokat szóbeli és írásbeli bontásban szakonként felosztva és külön 34 pontban a középfokú intézmények éves feladatait határidőkkel együtt. (KPE)

A Polgári Kisgazdák számára nagyon fontos a gyermekek, a jövő nemzedék sorsa, de szeretjük a kiszámíthatóságot is. A rendeletet azért üdvözöljük, mert látszik a gyermekekkel való törődés és tartalmilag és időpontokban is az előre  kiszámíthatóság.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő