Dr. Bakos Zoltán: Az önkormányzati lakások bérletéről és a bérleti díjakról döntött a Kúria

Fotó: Tóth Áron

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. nyarán alkotott rendeletet az önkormányzat

tulajdonában álló lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről..

A megyei kormányhivatal ezt több szempontból is  kifogásolta, így  törvényességi felhívást tett,mellyel az Önkormányzat nem értett egyet, rendeletét nem módosította.

Ezt követően a kormányhivatal a rendelet jogszabályba ütközésének megállapítása és megsemmisítése iránt indítványt terjesztett elő a Kúriához.

Ennek értelmében elkülönül a  szociális helyet alapján történő és a  költségelvű bérbeadás, amit az önkormányzat nem vett figyelembe.

A szociális  bérbeadásra kerül sor, figyelembe lehet  venni a bérlő  jövedelmi és vagyoni helyzetét.

Költségelvű  bérbeadásnál az önkormányzat ráfordításainak meg kell térülniük, a bérlő helyzete alapján a bérleti díj nem csökkenthető.

Problémát  látott az indítványozó a bérbeadó részéről történő felmondás lehetőségeinél, a cserelakás biztosításánál is, a határozatlan időre szóló jogviszonynak határozott idejűvé történő átváltoztatásának tilalmánál is.

Az  eljárás során a Kúria rögzítette, hogy költsége3lvű bérbeadás esetén a vagyoni körülmények vizsgálata nem lehetséges, a bérleti díj ilyen alapon nem módosítható,míg szociális bérlakás estén vizsgálni  kell a bérlő viszonyait.

Költségelven történő bérbeadás esetén a lakással kapcsolatos összes költség meg kell térüljön az önkormányzat felé.

Piaci alapon  való bérbeadáskor nyereségnek is kell keletkeznie.

A Kúria kiemelte, hogy a jogszabályok céljainak megállapítása során a jogszabály preambulumát, az  indokolást kell figyelembe venni, mivel azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös  és gazdaságos célt szolgálnak.

Ezeket figyelembe véve az önkormányzat a lakások gazdájaként jár el a bérbeadás során is

A lefolytatott eljárásban  nem volt megállapítható, hogy  az önkormányzat rendelete megfelel a követelményeknek, így azt 2023. június 30-i hatállyal  megsemmisítette, addig az önkormányzatnak bőven van ideje, lehetősége új rendelet megalkotására.

Sok Polgári Kisgazda társunk tevékenykedik polgármesterként,  képviselőként, bizottsági tagként önkormányzatnál. Azért tartottam szükségesnek a fenti jogeset ismertetését, hogy helyben mindenki mérje fel a hasonló rendeleteket, mert a kormányhivatal felhívását meg lehet előzni az esetleg hibás helyi rendelet időben történő módosításával.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő