Dr. Bakos Zoltán: Az információszabadság a törvény keretei között hazánkban biztosított

Fotó pixabay

A fenti témákat, ezen belül is a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényt és a 2011. évi CXII. törvényt érinti az a törvénymódosító javaslat, mely – és ez ritka eset! – bizottsági elnök által került benyújtásra.

A módosító javaslat célja, hogy a Nemzeti Adtavédelmi és Információszabadság Hatóság  titokfelügyeleti eljárást a lehető legszélesebb körben folytathassa le, vizsgálhassa, hogy a jogszabályoknak megfelelően jártak-e el, illetve a megfelelő változtatásra, megszüntetésre felhívhassa.

Az eljárás lefolytatható lesz a minősítési jelölést megismétlővel szemben is és mindenkor fennálljon az értesítési kötelezettség, már az adat keletkezésekor.

Új meghatározást kapott, hogy a titokfelügyeleti eljárásban ki minősül ügyfélnek és hogy a határozat mit állapíthat meg.

A határozat megtámadására 60 nap áll rendelkezésre, addig  lehet bírósághoz fordulni.

A javaslat lehetővé teszi az eljárás felfüggesztését, meghatározza ennek eseteit. Erre eddig nem volt mód!

A minősített adatokkal és az információszabadsággal kapcsolatos szabályok gyakorlatban történő megfelelő érvényesülése az  egész  társadalom érdekeit szolgálják, így ha esetleg távoli fogalmak is, el kell fogadnunk, hogy az ország összes lakosának érdekeit szolgálják!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő