Dr. Bakos Zoltán: Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról/csak óvatosan a hatósági eljárásokban

MTI, Fotó: Ujvári Sándor

A fenti címmel terjesztette be a Kormány új törvényjavaslatát, és az indokolással együtt több mint100 oldalas javaslatot nem elalvás előtti könnyű olvasmánynak szánom!

Az igazságügy mint munkaterület és mint jogterület is  nem könnyű, mindig  van mód  és lehetőség, sokszor kényszer is a reformra.

A törvényjavaslat összesen 34 jelenlegi  törvény módosítására  tesz javaslatot. Van, ahol lényegi, hosszas változásokra kerül sor, van, ahol csak  az elnevezések változnak / például megyéről vármegyére /.

A javaslat terjedelmének igen jelentős része a szabadságvesztéssel foglalkozik, az elítéltek jogaival és kötelességeivel, a különböző hatóságok feladataival. Ennek ismertetésétől annak reményében tekintek el, hogy e sorok olvasóit nem érinti ez a problémakör.

A közjegyzőkről szóló  – és már korábban is többször módosított  – törvény új szabályozása szerint az igazságügyért felelős miniszter állapítja meg a közjegyzők illetékességi területét és a hagyatéki eljárásban alkalmazandó ügyelosztás rendjét. Ő határozza meg a közjegyzői  állások számát és székhelyét, a közjegyzők illetékességi területét.

A közjegyzőjelöltek csak korlátozott jogkörben járhatnak majd el.

Fontos kiemelnem, és a gyakorlatban erre mindenki ügyeljen, hogy a közjegyzői tanúsítvány esetén a közjegyző csak az alakiságok megtartásáért felel, nem a tartalomért!

A  jogi segítségnyújtásról szóló  törvény változtatása tartalmazza, hogy naptári évenként a  félnek  tíz alkalommal  engedélyezhető támogatás, ennél több csak különös méltánylást érdemlő okból. Sajnos a gyakorlat azt mutatta, hogy sokan visszaéltek az ingyenes segítség lehetőségével. Kirívó eset, de volt ki több száz kérelmet terjesztett elő!

A bűncselekmények áldozatainak segítése során az elkövetéstől számított hat hónap után  azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet nem lehet majd előterjeszteni, hiszen a jogintézmény célja az azonnali segítség.

A hagyatéki eljárásról szóló törvény módosítása szerint  az önkormányzat törvényes öröklése esetén  az ingatlanban található  ingóságok is öröklés alá esnek. Az ezzel kapcsolatos vélelem azonban megdönthető.

Pontosításra kerül az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény is.

A hitelintézeti törvény rövid, de fontos változtatása, hogy nem áll fen banktitok a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, jegyzővel, gyámhatósággal kapcsolatban!

A javaslat több részében sarkalatos törvény, és a kihirdetését követő harmadik napon, ill. egyes részeiben fokozatosan, utolsó részében csak 2026. január elsején lép majd hatályba.

Bízom abban, hogy az ügyfelek is / tehát mi valamennyien / és az igazságügy dolgozói is élvezhetjük majd a módosítások előnyeit a gyorsabb, egyszerűbb, ésszerűbb eljárások kapcsán!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő