Dr. Bakos Zoltán: Az egyházak támogatásáról szóló jogszabályok módosításáról

Az 516/2022.számú Kormányrendelet az ország nehéz anyagi helyzete ellenére is megtartotta, növelte, de új szabályozással látta el az egyházak támogatását.

Egyházi céltámogatásként kell tervezni az óvodások, nem felnőttek  fakultatív  hittanoktatását, a lezárt zsidó temetők fenntartását valamint a használatban lévők felújítását.

Fakultatív  hittanoktatás esetén a minimális létszámnak hét főnek kell lennie. Az összeg bérre, járulékra, dologi kiadásokra, kisebb beszerzésekre fordítható.

A Kormánnyal kötött megállapodás alapján, de egyedi megállapodás szerint kell támogatást folyósítani az egyházi levéltárak, könyvtárak, muzeális  és más gyűjtemények részére.

Támogatják a kórházlelkészi szolgálatot, bérre, díjazásra, járulékra, dologi kiadásokra és a  megfelelő helyiségek kialakítására fordítható az összeg. / Magam is voltam olyan kórházban, ahol szervezett és jól működő volt a kórházlelkészi szolgálat, számomra nagy segítséget jelentett!/

Részletes szabályozást kapott a külhoni és a diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének  támogatása. Ez olyan szolgálat, mely elengedhetetlen, nagy igény van rá a határainkon kívül élő magyarok körében!

2023. január elsején már hatályba is lépett a rendelet.

A Polgári Kisgazdák igazi  lelki  örömmel fogadnak minden olyan intézkedést, mely a hitélettel kapcsolatosan  könnyíti, növeli a lehetőségeket, ezért  üdvözöljük most is a Kormány ezen rendeletét!

Dr. Bakos Zoltán KPE szakértő