Dr. Bakos Zoltán: Az agrárminiszter feladatköreiről

Forrás: drnagyistvan.hu

Szinte természetes, hogy a Polgári Kisgazdák különösen is figyelnek az agrárminiszterrel kapcsolatos kérdésekre. Így sokak érdeklődését felkeltette  az a törvényjavaslat, mely címében is az agrárminiszter feladatköreit érintő  törvények módosításáról szól.

Meg kell nyugtassak  mindenkit : a törvénytervezet 33 hatályos törvén érint ugyan, és 98 oldal terjedelmű, de döntő részében technikai jellegű  módosításokat tartalmaz, tehát véletlenül sincs szó az agrárminiszter jogköreinek  szűkítéséről!

A természet védelméről szóló törvény módosítása előírja majd, hogy  természeti terület kijelölésének tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni, úgyszintén a terület védetté, fokozottan védetté nyilvánítását.

A települési önkormányzatok a termőföldek  / de nem az erdők és halastavak ! / őrzésére mezei  őrszolgálatot hozhatnak  létre. Egyesítik a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat feladatellátását, mert az így hatékonyabb lehet. / Akár több önkormányzat közösen is. / A közterület- felügyelő mezőőri feladatokat is elláthat. A felügyeleti és szakmai  ellenőrzést a mezőgazdasági igazgatási szerv végzi.

Ingatlan más célú hasznosítása esetén három év után az eredeti állapot helyreállítását  nem lehet előírni, míg  10 év után már földvédelmi bírságot sem lehet kiszabni.

Rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén a  miniszter határozza meg az állattartó létesítmények  közötti védőtávolságot.

A miniszter felhatalmazást kap, hogy meghatározza  azt alapvető élelmiszerek  körét, rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén a védőtávolságokat.

Az erdőkkel kapcsolatosan a származást  igazoló dokumentum, a nyomon követhetőség, a szállítmány fogalmait  pontosították.

Szintén az erdőkkel kapcsolatos újdonság, hogy sarjeredetű természetes felújítással  csak az éger, akác, nyár valamint a fűz főfajú erdők újíthatók fel. Meghatározták azt is, hogy az erdészeti hatóság mely esetekben írhat elő csereerdősítést erdővédelmi járulék helyett.

Illegális fakitermelés esetén vélelmezni kell, hogy környezeti kár keletkezett.

Újdonság, hogy az erdészeti hatóság által előírt határidő  min. 30 nap, max. 2 hónap.

Kibővül a hegyközségekre vonatkozó szabályozás is.

Sokak számára természetes, de immár törvény is előírja majd, hogy termőföld átruházása esetén  az ellenértéket a hivatalos pénznemben is fel kell tüntetni.

A fenntartható vízgazdálkodási közösség szántóföldi  növénytermesztés esetén 100 hektár kertészeti  termesztés esetén legalább 10 hektár öntözésének lehetőségét biztosítja.

Az őstermelői nyilvántartás új előírásai 16 pontban és alpontokban  tartalmazzák a szükséges adatokat.

A hegybírók  jogköreit is újra szabályozzák és az oltalom alatt álló földrajzi  jelzéssel ellátott termékek maximális mértékét is. A tárolási és nyomonkövethetőségi szabályok betartása jobban biztosított lesz. Bevezetik a nyilvántartott adatszolgáltató fogalmát.

A törvény fokozatosan  lép majd hatályba mostantól egészen 2024. február 1-ig. és több résében sarkalatosnak  minősül.

Feltüntették azt is, hogy  mely uniós  parlamenti és tanácsi irányelveknek felel meg az új szabályozás.

Tény, hogy  folyamatosan változó jogszabályok követése, betartása nem mindig könnyű de ezzel együtt a Polgári Kisgazdák mindenkor nyitottan fogadják az új, korszerű előírásokat!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő