Dr. Bakos Zoltán: Alkotmánybírósági határozat a mezőgazdasági földek árveréséről

Fotó: Shutterstock

Bár nem túl gyakori – szerencsére – , hogy mező-és erdőgazdasági hasznosítású föld kerüljön árverés alá, de előfordul, és ezzel kapcsolatban kellett döntenie az Alkotmánybíróságnak.

A III/866/2022.számú határozatot érdemes az érdekelteknek alaposan áttanulmányozniuk, hogy szükség esetén alkalmazhassák.

Az indítványozó a Pécsi Törvényszék egyik bírája volt, egy előtte folyamatban lévő eljárás kapcsán.

Az ügy közigazgatási határozat jogszerűsége iránt indult. A mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan a felperes tulajdonában állt, majd annak fele részét házastársi közös vagyon megosztása címén  az érdekeltként eljáró házastársa szerezte meg.

A felperes fél illetőségére árverést vezettek, melyet a NAV indított ellene.

A felperesi érdekelt részt kívánt venni az árverésen, de ezt nem engedélyezték, mert lakhelye 20 km-nél távolabb volt a településtől, ahol az ingatlan található.

Végül egy személy vett részt az árverésen, aki  meg is szerezte a tulajdonjogot.

A felperes fellebbezése  hatályon kívül helyezésre, új eljárásra, új becsérték meghatározására irányult. Elutasítás után ugyanezt kérte keresetében is. Sérelmezte azt is, hogy  felperesi érdekelt nem vehetett részt az árverésen. Ezt alaptörvény-ellenesnek találta, ehhez  csatlakozott a felperesi érdekelt is.

A keresetet elutasították, majd felülvizsgálat kapcsán a Kúria új eljárást rendelt el, így került az ügy ismét a törvényszék elé. Ennek bírája kereste meg a Alkotmánybíróságot.

A Földforgalmi törvény alapján elővásárlásra nem jogosult is szerezhet tulajdonjogot, árverésen való részvételre azonban nem jogosult.  Ezt alaptörvény-ellenesnek vélte.

Az Alkotmánybíróság megalapozottnak találta az indítványt, hiszen földművesnek nem minősülő is szerezhet – korlátokkal – mezőgazdasági ingatlant, ezért alaptörvény-ellenes az árverésből történő kizárás!

Természetesen előfordulhat, hogy egyes konkrét ügyben valakinek ez a döntés kedvezőtlen, de a Polgári Kisgazdáknak is be kell látniuk, hogy az Alaptörvény rendelkezéseit be kell tartani, és a szerzésre egyébként jogosultakat nem lehet kizárni az árverésből!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő