Dr. Bakos Zoltán: Alaptörvény-ellenesség a bűnügyi nyilvántartásban

Fotó Mészáros Diána

Feltételezem, hogy a  jogászok hosszabb időn keresztül foglalkoznak majd az Alkotmánybíróság 17/2023. számú határozatával. Feltételezésem indoka az, hogy a 13 fős testület úgy hozta meg határozatát, hogy két alkotmánybíró  különvéleményt, öten pedig párhuzamos indokolást terjesztettek elő. Mindez azt jelzi, hogy a legképzettebb jogászok álláspontja  sem volt teljesen egységes az adott kérdés megítélésében.

/ A különvélemény jelentése, hogy nem ért egyet a többségi állásponttal, míg párhuzamos vélemény esetén a döntést helyesnek tartja, de más indokok alapján. /

A 2009. évi XLVII. törvény  rendelkezik az Európai Uniótagállamainak bíróságai  által magyar állampolgárokkal  szembeni ítéletei nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról.

A határozat megállapította, hogy a 75/C. § /3/ bekezdésében a ” lehetséges mértékben” szövegrész alaptörvény ellenes, ezért azt megsemmisítette. Így a jelenleg hatályos mondat:

A bűnügyi nyilvántartó szerv megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja, hogy a felületen

a/ a 75/B.§ /1/ bekezdése szerint megismerhető adatokról szöveges másolat ne legyen készíthető, valamint

b/ a 75 §/1/ bekezdés ad/ alpontja szerint megismerhető adat – különösen  vízjelzéssel ellátott vagy más hatékonynak tekinthető adatrejtési intézkedéssel – olyan módon jelenjen meg, hogy abból a /2/ bekezdés szerint tilalmazott felhasználás esetén egyértelműen megállapítható legyen az a  körülmény, hogy az adat a felületről származik. „

Az eljárás alapjául szolgáló ügy :

az elítélt ,jelenlegi indítványozó 2011 júliusában szabadult jogerős büntetéséből, ellene más eljárás nincs, büntetlen előéletűnek minősül. Előadta, hogy a gyermekek védelméről szóló 2021. évi  LXXIX. törvény  2021. február 1-től hatályos rendelkezései szerint olyan hátrányos  rendelkezések hatálya alá került, mellyel sem elítélésekor, sem szabadulásakor nem kellett számolnia. Mindez sérti magán- és családi életét.

A lehetséges és feltehetőleg kifejezések jogilag nem definiálható fogalmak, és a személyes adatok Alaptörvényből következő védelme megköveteli a pontos rögzítést, hogy  mikor és kiismerheti az érzékeny személyes adatokat.

A hatályos rendelkezések szerint a nyilvántartott adatokat a nem fiatalkorúként elkövetett  szexuális jellegű bűncselekmények esetében lehet megismerhetővé tenni akkor, ha a kérelmező  nagykorú, és l8 év alatti személy hozzátartozója, vagy annak nevelésé, gondozását látja el.

Mindezek indoka, hogy a gyermek  közvetlen környezetében ne lehessen olyan személy, aki gyermek sérelmére szexuális bűncselekményt  követett el.

Általánosságban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy visszamenőleges hatállyal nem  hozható hátrányos rendelkezés, ugyanakkor a társadalmi érdek ezt néha megkívánja.

A megfogalmazásnak pedig mindig konkrétnak , egyértelműen értelmezhetőnek kell lennie jogilag is.

A fentiek miatt került sor a törvény részleges pontosítására. (KPE)

A Polgári Kisgazdák minden jogszabály esetében  kiállnak azért, hogy az értelmezés  ne legyen homályos, de ezzel együtt  határozottan kiállunk azért is, hogy gyermekeink közelébe ne kerülhessenek olyan személyek, akik bármilyen formában is veszélyt jelenthetnek testi-lelki fejlődésükre. Az Alkotmánybíróság által alkalmazott pontosítással mindkét érdek védelmét teljesülni látjuk, helyeseljük!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő