Dr. Bakos Zoltán: A településrendezés új szabályai

origo.hu

Nemrég jelent meg a  Kormány 253/2023. sz. rendelete, mely  módosítja a településrende3zéssel kapcsolatos korábbi jogszabályokat ,nevezetesen a 253/1997.,314/2012. , 419/2021. és 384/2016. számú  kormányrendeleteket.

Új szabályozást kapott a hatósági engedélyezés vagy bejelentés során, ennek hiányában az építési tevékenység megkezdésekor alkalmazandó eljárás.

A telekalakítási eljárások során külön figyelmet kell fordítani a minimális telekméretre, a telekszélességre, a beépíthetőségre ,az  oldal- és hátsókertre ,az épületek közötti távolságra.

A telkeket  úgy kell kialakítani, hogy a közútról gépjárművel megközelíthetőek legyenek, avagy önálló helyrajzi számú magánútról.

Telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha a korábbihoz képest  jobban megfelel az építésügyi előírásoknak.

Tömbtelken a már meglévő épületeknek úszótelkek alakíthatók ki. Több feltétel mellett az önálló közműcsatlakozást is előírták.

Nyúlványos telek esetén a nyúlván nélkül is meg kel legyen az előírt legkisebb méret, és a nyúlván 50 méternél hosszabb nem lehet..

A településtervek tartalma, az egyeztetési, elfogadási eljárás és a közzététel szintén részletes, új szabályozást kapott.

Fontos átolvasni a rendelet mellékletét is, mely nyúlványos telek, saroktelek, telek homlokvonala, tömbtelek és úszótelek fogalmát határozza meg.

A  települések rendezettsége közös érdekünk, ennek keretében az is, hogy ez megfelelő jogszabályokkal is előmozdítható legyen, tehát fontosnak tartjuk a kormányrendeletben írtakat, főleg pedig majd annak betartását és betartatását is!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő