Dr. Bakos Zoltán: A száz éves erdőtörvényről

Fotó pixabay

Kár, hogy nem fordítunk elég időt a korábbi idők tanulmányozására, pedig  sokszor hasznos lenne! Ezt saját szakterületemre, a jogra is  igaznak tartom, mert sokszor hasznos a  régi jogszabályok megismerése is.

Száz éve jelent meg az 1923. évi  XVIII. törvénycikk az erdészeti igazgatásról..

Az  igazághoz  hozzá tartozik az is, hogy már igen korán,  1897-ben  elfogadták a XXXI. törvénycikket, ez azonban csak a korlátolt forgalmú erőkre és a véderdőkre vonatkozott, míg az „új” jogszabály  már a magántulajdonban lévő erdőkre is.

Trianon az erdők területén is jelentős változást jelentett : előtte 12.857.457 katasztrális hold  erdőterület volt Magyarországon,  ez lecsökkent   2.042.000 katasztrális holdra ,tehát a korábbi terület 15.9 %-ára! Ennek több mint a fele, 1.032.000 kat. hold magántulajdonban volt.

/ A fiatalabbak kedvéért el kell mondanom, hogy pályám kezdetén a telkek és a földek területét csak négyszögölben és katasztrális holdban számoltuk. Az ingatlan-nyilvántartás bevezetésével  tértünk át a négyzetméterre és a hektárra, nem volt könnyű ezt megszokni. Az átszámításhoz megemlítek pár példát:

1 m2  =  0,3 n.öl

1 n.öl  = 3,6 m2

1 kat.hold  = 5755 m2

1.000 m2  =  278 n.öl

1 hektár =  1 kat. hold 1180 m2

A fentieket átszámítva láthatjuk, hogy  milyen jelentős területekről van szó! /

Az erdőállomány  döntő  része megsemmisült, a talaj is jelentős részben elkopárosodott.

Nyilvánvalóvá vált, hogy  az ország faszükségletét nem tudják fedezni, de az erdők fennmaradásához jelentős  közgazdasági, egészségügyi, klimatológiai /!/  és pénzügyi érdekek is fűződtek.

Az új erdészeti igazgatóság  hatásköre a magánerdőkre is kiterjedt.

Felső fokon a földművelésügyi  miniszter, középső fokon az erdőigazgatóságok, alsó szinten az állami erdőfelügyelet közreműködésével a királyi erdőhivatalok látták el a feladatokat.

Mai szemmel is korszerűnek mondható a száz évvel ezelőtti törvény, és most, amikor  a fa újra nagy kincs lett minden szempontból , tisztelettel adózunk elődeinknek előrelátó törvényalkotásukat látva, olvasva.

Azt megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy az eltelt időben méretében és százalékos arányában egyre nő az erdőterületek nagysága, a tudatos gazdálkodást központilag is segítik, előmozdítják.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő