Dr. Bakos Zoltán: A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló új törvényjavaslatról

Fotó: iropult.hu

Annyi bizonyos, hogy nem könnyű esti olvasmány az Országgyűléshez február végén benyújtott – indokolással együtt bő 60 oldalas – törvényjavaslat, melynek címe:

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról.

A javaslat célja, hogy növelje az állami szervek működésébe vetett közbizalmat, javítsa a magánszektor és a közszféra működését, megvédje a magyar életmódot, teljesítse a nemzetközi jogi és az európai uniós jogi kötelezettségeket.

Az állami és az önkormányzati szervek a törvényben foglaltak szerint kötelesek kivizsgálni a panaszokat és  a közérdekű bejelentéseket.

Panasz az olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, ez javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés  olyan körülményre hívja fel a figyelmet, melynek orvoslása a közösség vagy az egész társadalom érdekét  szolgálja. Ez is tartalmazhat javaslatot.

Mindkét esetben szóban és írásban is előterjeszthető a kérelem, és ha az  nem az eljárásra jogosult szervnél történik, az nyolc napon belül köteles áttenni az ügyet.

Az elintézési határidő 30 nap, különösen bonyolult estben hat hónap.

Nyilvánvalóan rosszhiszemű bejelentés esetén a vizsgálat és az intézkedés mellőzhető.

Az azonosíthatatlan személy által előterjesztett, avagy az  ismételt panasz vizsgálata mellőzhető.

Alapos bejelentés esetén gondoskodni kell

  • a jogserű állapot helyreállításáról
  • a hibák  okainak megszüntetéséről
  • a sérelem orvoslásáról
  • szükség esetén a felelősségre vonás  kezdeményezéséről.

Fontos elv, hogy a bejelentőt nem érheti hátrány!

Közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is meg lehet tenni. Ezen eljárás adatait öt évig kell tárolni.

Az 50 személynél többet foglalkoztató  munkáltató belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz  létre. 250 fő alatt közös rendszer is működtethető.

A bejelentések kivizsgálásában való közreműködéssel szerződés keretében ügyvéd vagy más külső szervezet is megbízható.

A kötelezettségeket foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.

Az állami és az önkormányzati szerveknél belső visszaélés-bejelentési rendszert hoznak majd létre.

Tíz olyan hatóságot határoztak meg, ahol elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert hoznak létre. Ezek minden év január 31-ig a bejelentések számát, az elintézés eredményét megküldik az alapvető jogok biztosa részére, aki viszont március 31-ig  az  összesítést továbbítja az Európai Bizottság részére.

Részletes szabályozást kap a visszaélést bejelentők védelme. Példálózva 15 pontban felsorolták a velük kapcsolatos hátrányos intézkedéseket.

Jogszerű bejelentés esetén az adott személy nem tekinthető üzleti, gazdasági, vagy egyéb titok jogszabályi megszegőjének. Rögzítették a jogszerű bejelentés feltételeit is.

Külön szabályozást kapott a magyar életmód megvédéséhez fűződő közérdekre tekintettel benyújtható bejelentések köre is.

Részletesen szabályozták a bejelentővédelmi ügyvéd tevékenységét.

A végrehajtási szabályok megalkotására a Kormány kap majd felhatalmazást.

Számos törvény egy-egy pontja módosul az összhang biztosítása érdekében.

Kifejezetten is rögzítésre került, hogy a törvény célja a 2019 / 1937 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés.

A 2-számú melléklet részletesen taglalja a környezetvédelemmel kapcsolatos közérdekű kérdéseket is.

A bejelentéseket kezelő személyek megfelelő képzést kapnak majd feladataik jobb ellátása érdekében.

Jelenleg még nem tudni. hogy a törvényjavaslat mikor lép majd hatályba, de fontosnak tartom, hogy a Polgári Kisgazdák éljenek majd a jogszerű bejelentések lehetőségével, egyben bizakodom, hogy erre egyre ritkábban lesz majd szükség!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő