Dr. Bakos Zoltán: A közigazgatás fejlesztéséről szóló törvényjavaslatról

Fotó Getty Images

Úgy gondolom, hogy a közigazgatás /is/ azon jogterület, ahol mindig van min javítani, van mit fejleszteni. A benyújtott javaslat több területet is érint.

A magyar állampolgársággal kapcsolatos szabályok részleges változása várható.

Újdonság, hogy a köztársasági elnökhöz intézett nyilatkozattal megszerzi a magyar állampolgárságot, aki az ország területén született, de hontalanná vált és legalább öt éve Magyarország területén él.

Az állampolgárság visszavonásával kapcsolatos perekre Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességet kap..

Állampolgársági, anyakönyvi ügyekben is tért nyer az elektronikus ügyintézés.

Sokakat  érintő kedvező változás, hogy a honosítást kérő  külföldi kérheti  utónevének magyar megfelelőjét.

Csak különös méltánylást érdemlő esetben lehet engedélyezni  például

  • a magyar hagyományoktól eltérő  hangzású családnév
  • történelmi név
  • régies írásmóddal  írt név.

A magyar állampolgár köteles bejelenteni és igazolni az anyakönyvi eseményeit érintő, külföldön bekövetkezett adatváltozásokat. Ezt sajnos sokan elmulasztják! A gyakorlatból jól tudom, hogy ez a későbbiekben milyen nehézségeket  okozhat!

Hazai anyakönyvi eljárásban 75 nap az ügyintézési határidő, ha külföldi megkeresés is szükséges, akkor hat hónap.

A digitális közszolgáltatás keretében az állam interneten ingyenesen  elérhető információs portált üzemeltet.

A  közigazgatási határváltozással és a fekvéshatár-változással összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárás maximális díja 200.000 Ft lehet majd.

Az egyes részeiben sarkalatos törvény több lépcsőben, mostantól  egészen 2025. január 1-ig lép majd hatályba.

A mostani módosítás természetesen nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne kerülhetne sor további egyszerűsítésekre, változtatásokra, és ilyenekre bárki javaslatot tehet, a mostani jogalkotók részéről nyitottak minden észszerű javaslatra!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő