Dr. Bakos Zoltán: A kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottainak képzése

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A Kormány 29/2024 számú rendelete módosította a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott személyek képzését érintő korábbi jogszabályokat.

A kötelező képzésről továbbképzésről, átképzésről valamint a közigazgatási vezetőképzésről szóló korábbi kormányrendelet módosítása kiterjed a szakmai vezetőkre és az ügyintézőkre.

A személyügyi központ által szervezett, önkéntesen igénybe vehető képzéseket a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes jóváhagyásával lehet igénybe venni.

A személyügyi központ a kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottai számára képzéseket és továbbképzéseket szervezhet. Ugyanez vonatkozik a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi, kerületi) hivatalokra is.

A rendelet hatálya nem terjed ki a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló oktatásra.

A Polgári Kisgazdák fontosnak és hasznosnak tartják, hogy mind azok, akik hivatalos ügyeinket intézik folyamatosan tisztában legyenek az alkalmazandó jogszabályokkal és az elvárt gyakorlattal. Ezért támogatjuk, hogy ezen személyek megfelelő képzésben. továbbképzésben részesüljenek.

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő