Dr. Bakos Zoltán: A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről

MTI Fotó: Bruzák Noémi

A fenti címmel nyújtott be törvényjavaslatot a Kormány az Országgyűlés felé. Könnyű lenne elintézni ezt a kérdést azzal, hogy ugyan , ez engem nem érint, de még a laikus számára is nyilvánvalóvá válik, ha kicsit a dolgok mélyére néz, hogy ma már az élet szinte minden területét áthatja ez a problémakör.

Tény, hogy száraz joganyagról van szó, ami a nem szakember számára esetleg nem is mindig teljesen érthető,de mindazoknak alaposan meg kell majd tanulniuk a benne foglaltakat, akik a legcsekélyebb mértékben is foglalkoznak ilyen témával.

A javaslat  több pontjában is sarkalatosnak minősül, tehát elfogadásához minősített többségre van szükség.

A bevezető részből szeretnék idézni, mert jól kifejezi a valóságot és a törvényalkotói szándékot:

” A társadalom gyors digitális átalakulásával és összekapcsolódásával az elektronikus információs rendszerek, valamint a digitális eszközök a  felkarolásához és a mindennapi élet központi elemévé váltak,….A  kiberbiztonság kulcsfontosságú  tényező számos kritikus ágazat  számára a digitális átalakulás sikeres  felkarolásához és a digitalizáció gazdasági, társadalmi és fenntartható előnyének teljes körű kiaknázásához. „

A témában használt fogalmak sokak számára nem ismertek, avagy az alkalmazók számára teljesen meghatározottak, ezért a törvény általános része  ezek meghatározásával kezdődik, összesen  35 fogalom pontos leírásával!

Ilyenek például: adatközponti szolgáltatás, behatolásvizsgálat, bizalmasság, domain név, kiberfenyegetés, megfelelőségértékelés.

Ezen eljárásokban a törvényben foglalt eltérésekkel a közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A tanúsító hatóság  eljárása során az /EU/ 2019/881. számú európai parlamenti és tanácsi

rendeletében foglaltakat kell figyelembe vennie.

Tíz pontban került felsorolásra, hogy a nemzeti kiberbiztonsági rendszernek milyen biztonsági célokat kell szolgálnia, és ugyancsak tíz  pont foglalja össze, hogy mit kell tartalmaznia  a tanúsítási rendszernek

A tanúsítási rendszer fokozatai: alap, jelentős, magas, természetesen részletes leírással, hogy melyik fogalom mit takar.

A tanúsító hatóság   ügyintézési határideje 120 nap annak érdekében, hogy  feladatát jól tudja elvégezni.

Egyes  tanúsító hatósági eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat  kell fizetni.

15 pont tartalmazza, hogy a tanúsító hatóság mely adatokat tart nyilván és kezel. Az adatok nem nyilvánosak, azokkal kapcsolatosan öt évig , a személyes adatokra nézve időkorlát nélkül titoktartási kötelezettség terheli a dolgozókat.

Az érintett szervezetek kötelesek kétévente független auditor által kiberbiztonsági auditot végeztetni.

A kiberbiztonsági  felügyeleti díjmértéke a üzleti év nettó árbevételének 0,15 %-a.

A Kormány illetve az egyes  miniszterek kapnak felhatalmazást a részletszabályok megalkotására.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága  jogsértés esetén  hétféle jogkövetkezményt alkalmazhat.

A tervek szerint a törvény a kihirdetését követő 8. napon, illetve egyes részeiben 2024. január  1-jén majd október 18-án lép hatályba.

Kedves Polgári Kisgazdák, főleg a munkájuk folytán közvetlenül is érintettek, ha nehéz is, száraz is ez a törvény, el kell olvasni, majd megfelelően alkalmazni kell, mert a témakör már most életünk  szerves részét képezi!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő