Dr. Bakos Zoltán: A jogszabályszerkesztés szabályozása

Fotó: htfsz.hu

Hamarosan távozó igazságügyi miniszterünk a laikusok számára  biztosan újdonságnak ható, de lehet, hogy még a szakembereket is meglepő rendeletet hozott a jogszabályszerkesztésről szóló  2009-es rendelet módosításával.

Mostantól az Alaptörvény módosítás illetve az egyes / nem mindegyik!/ törvények tervezete preambulomot / bevezető részt / tartalmaz. Ebben felsorolják  az érvényességi kellékeket és a szabályozás előzményét,indokát, célját, és rögzíthetnek minden  olyan  elvi ,. elméleti tételt,mely a szöveges részben nem helyezhető el.

A bevezető résznek egyetlen, sortöréssel tagolható mondatot kell képeznie.

A jogszabály – szükség esetén – utalhat a felhatalmazást adó korábbi jogszabályra.

A rendelet már hatályba is lépett. Célja az új jogszabályok szerkezeti rendszerének  egységesítése, érthetőbbé tétele, így a Polgári Kisgazdák reménykedve várják az ennek megfelelő új  rendelkezéseket.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő