Dr. Bakos Zoltán: A gyógyászati segédeszközt használók villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról

Fotó: shutterstock

Szinte példátlan  gyorsasággal jelent meg a kormány rendelete, melyben a veszélyhelyzet ideje alatt támogatásban kívánja részesíteni a gyógyászati  segédeszközt használókat.

Rögzítették a gyógyászati segédeszköz, a háztartás, a jogosult, a kedvezmény fogalmát a rendelet alkalmazása során.

A kedvezmény csak egy helyen vehető igénybe, ennek éves mértéke. max. 1697 kWh.

A kérelem beadásához szükséges nyomtatványt a rendelet melléklete tartalmazza, a döntést a fővárosi, megyei  kormányhivatal hozza. meg.

Egy háztartásban kár több jogosult is lehet, hiszen ez sajnos  előfordulhat.

Bármely változást 15 napon belül be kell jelenteni. A hivatal mindenkor ellenőrzést tarthat.

A szolgáltatás szüneteltetése, avagy a szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén  a kedvezmény mértéke időarányosan csökken.

A Polgári Kisgazdák megértőleg támogatják a rendeletben foglaltakat, hiszen nehéz élethelyzetben lévő  embertársaink  élethelyzetét teszi könnyebbé a kedvezmény biztosítása.

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő