Dr. Bakos Zoltán: A diaszpóra magyarságáról továbbra is gondoskodunk!

Fotó pixabay

Évek óta igen nehéz időket élünk: a járvány, a háború, az aszály, az energiahelyzet  – sok egyéb mellett –  igen nagy anyagi terhet  / is / ró az államra.

Ezt is figyelembe véve nagyra kell értékelni, hogy a kormányzat nem feledkezik meg a diaszpóra magyarságáról, melynek jelentős támogatását a polgári kormány kezdte meg és   folytatja töretlenül az elmúlt években.

A töretlen szándékot bizonyítja az 1039/ 2023.számú kormányhatározat is. Ennek bevezető mondatát idézném is:

A Kormány egyetért a diaszpóra magyarsággal történő kapcsolattartást támogató intézményrendszer létrehozásával, a kommunikációt támogató intézményrendszer működésének központi koordinációjával, a szükséges informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásával, valamint a marketing- és kommunikációs eszközök kialakításával és alkalmazásával.

Felhívták a pénzügyminisztert, hogy 2023-ban és 2024-ben a megjelölt jelentős összeg a költségvetés terhére  e célra álljon rendelkezésre.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata az  ,hogy gondoskodjon a diaszpóra magyarsággal történő  támogató intézményrendszer létrehozása, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter pedig hajtsa végre az informatikai  fejlesztési feladatokat, továbbá gondoskodjon a marketing- és kommunikációs eszközök kialakításáról és alkalmazásáról.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter külön feladatul kapta olyan javaslatok kidolgozását, melyek csökkentik a diaszpórában élő magyarok hazai ügyintézésének adminisztratív terheit.

A Polgári Kisgazdák a nemzet fontos részének tartják a diaszpórában  elszórtan, de az egész világban élő nagyszámú magyarságot, így helyeslik és támogatják mindazon intézkedéseket, melyek előmozdítják az ő nemzettudatuknak a megőrzését, az anyaországgal való szorosabb kapcsolattartás lehetőségét!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő