Dr. Bakos Zoltán: A csalódott örökös

Fotó Shutterstock

A Házastársak Egymás Javára Végrendelkeztek. A Férj 2011-Ben Elhunyt.

2029-Ben A Feleség Is Elhalálozott, A Közjegyző Ideiglenes Hatályú Végzéssel A Nagyszülői Leszármazóknak Adta Át A Hagyatékot.

Az Indítványozó Peres Eljárást Kezdeményezett A Törvényszék Előtt, Majd Az Ítélőtábla, Utána A Kúria Járt El, És Elutasították Öröklési Igényét. Fontos Megjegyezni: Az Indítványozó Nem Volt Gyermeke A 2019-Ben Elhunyt Feleségnek! Közöttük Semminemű Vérségi Kapcsolat Nem Állt Fenn.

Ezt Követően Fordult Az Alkotmánybírósághoz, Mert Álláspontja Szerint Őt Törvényes Helyettes Örökösnek Kell Tekinteni, És A Bíróságok Megsértették Az Örökléshez Való Alapjogát.

Az Alkotmánybíróság Megállapította, Hogy A Tulajdonhoz Való Jog Illetve A Tisztességes Eljáráshoz való Jog Nem Sérült Meg Az Eljárás Során, A Bíróságok Minden Fontos Kérdést Vizsgálat Tárgyává Tettek És Indokolták Is Döntéseiket.

Mindezek Miatt A Kérelmet Visszautasították.

A Hosszas És Költséges Pereskedés Előtt Illő És Hasznos Lett Volna Alaposan Áttanulmányozni Az Öröklésre Vonatkozó Szabályokat, Jelen Esetben A Törvényes Helyettes Örökösre Vonatkozó Jogszabályokat, Mert Felesleges A Bíróságokat Eleve Vesztésre Álló Perrel Terhelni, Saját Magunkat Pedig Évekig Tartó Költséges És Sok Idegeskedéssel Járó Pernek Kitenni!

Dr. Bakos Zoltán, KPE szakértő