Dr. Bakos Zoltán: A Balaton fokozottabb védelméről döntött az Alkotmánybíróság

Ritka egyetértéssel döntött az Alkotmánybíróság teljes ülése a  Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezéséről szóló  2018. évi CXXXIX. törvénnyel kapcsolatos indítvány kapcsán.

Az indítvány és így a döntés is a törvény 74-75-76. §-ait érinti.

Érdekesség, hogy  törvény szövege végül fennmarad, csak rövidebb, korlátozott tartalommal.

A jelenleg hatályossá váló szöveg szerint a Balaton szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül  épület nem helyezhető el, a jogszerűen létesített épület felújítható. / Az épületeknél kivétel lehet a medencés kikötő  és a hozzá kapcsolódó épületek. /

A megengedett legnagyobb  beépítettség és beépítési magasság mértéke az építési  övezet változása esetén sem növelhető!

Az indokolás részletesen kifejti, hogy az állam kötelessége yí természetes vizekhez való hozzáférés lehetőségének   biztosítása. A természetvédelmi jogszabályok szintjét az állam nem csökkenteti, figyelemmel a jövő generációra is.

Csak törvényi szintű jogszabályokkal lehet a fenti kérdéseket szabályozni, eltérve az eddigi gyakorlattól.

Hangsúlyozták, hogy a környezetvédelem egyszer már elért színvonala nem csökkenhet!

A teljes környezet, de főleg a Balaton megóvása  a ma élők közös érdeke, de az eljövendő generációk életére is kihatással van, ezért jelentős döntést hozott az Alkotmánybíróság fenti döntésével, melyet csak üdvözölni lehet..

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő