Dr. Bakos Zoltán: 800 éves az Aranybulla

Fotó wikipedia.org

Rövid, velős, szép törvényjavaslat került az Országgyűlés elé, méghozzá pontosan 12. óra 22 perckor történő előterjesztéssel.

 Címe:

Az 1222. évi Aranybulla jelentőségéről és az Aranybulla Napjáról.

Az Aranybulla a magyar jogállamiság talán legfontosabb alapjának tekinthető, nemzeti önazonosságunk kiemelkedően fontos dokumentuma.

A hagyomány szerint II. András király az Aranybullát Szent György napján, tehát április 24-én adta ki. Ebben összegezte az akkor kb. kétszáz éves magyar államiság államszervezési tapasztalatait, valamint azzal, hogy biztosította a nemesi tulajdonjogot és az ellenállási jogot, megteremtette a polgári értelemben vett magántulajdon és népszuverenitás jogintézményeinek történelmi előképeit.

A javaslat szerint az Országgyűlés tagjai

– vallják, hogy történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelme az állam alapvető kötelessége,

– indokoltnak tartják, hogy a kibocsátás 800. évfordulója alkalmából megemlékezzenek az Aranybulláról,

– elismerik, hogy az Aranybulla a modernkori demokrácia előzményének tekinthető.

Mindezek miatt rögzítik törvényben az Aranybulla jelentőségét, egyben április 24. napját az Aranybulla Napjává nyilvánítják.

Mi, Polgári Kisgazdák mindig büszkén tekintettünk történelmünk jelentős eseményeire, időpontjaira, így természetesen az Aranybullára is. Örömmel fogunk majd az emléknapon történelmünk, jogtörténetünk e jeles dokumentumára gondolni!

Dr. Bakos Zoltán

KPE szakértő