Döntött az Alkotmánybíróság: A szólásszabadság nem védi többé a kereszténygyalázást

Fotó origo.hu

Az Emberi Méltóság Központ 2016-ban indított pert egy a budapesti lengyel nagykövetség előtt zajlott tüntetés kapcsán. Az Alkotmánybíróság felülbírálta a Kúria döntését, és kimondta, jogsérelem érte a katolikusokat.

Frivaldszky Gáspár, az Emberi Méltóság Központjogi igazgatóhelyettese a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta,

2016-ban indították a pert egy a budapesti lengyel nagykövetség előtt zajlott tüntetés kapcsán.

Emlékezetes, hogy akkor a lengyel életvédő törvényekkel szemben szerveztek feministák tüntetést. Akkor követték el az általunk sérelmezett vallásgyalázást, ugyanis katolikus püspöki ruhába öltözött férfi Krisztus teste felszólítással áldoztatott meg gúnyszertartáson híveket” – magyarázta.

Emiatt indítottak többen is keresetet. Hiszen sérelmezték, hogy mint katolikus vallási közösség tagjainak megsértették az emberi méltósághoz fűződő jogukat.

A bíróság első fokon a tüntetőknek adott igazat, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla 600 ezer forint pénzbírságot szabott ki az aktivistákra.

Az ügy ezt követően került a Kúriához,

a bíróság pedig a felülvizsgálati eljárást lezáró ítéletében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Frivaldszky Gáspár és két további magánszemély azonban keresetet nyújtott be az Alkotmánybíróságra a Kúria döntése ellen arra hivatkozva, hogy a törvényszéki és a kúriai ítéletek ellentétesek az alaptörvény azon rendelkezéseivel, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának, illetve vallási közösségének megsértésére.

Az Alkotmánybíróság (AB) által egyhangúlag meghozott ítélet végül gyűlöletkeltést állapított meg,

és hatályon kívül helyezte a Kúria ezzel ellentétes ítéletét. Az AB döntése kimondta, jogsérelem érte a katolikusokat.

Első alkalommal hozott az AB ilyen ítéletet, melynek indoklása nagyon előremutató és komoly visszhangot váltott ki nyugaton is. Hozzátette, Nyugat-Európában már most van hatása az ügynek, hiszen rendkívüli az érdeklődés az ítélettel kapcsolatban, és ez az új hang előreviheti az ezzel kapcsolatos társadalmi vitákat.

Forrás: Kossuth Rádió, hirado.hu