Döntések és új pályázatok – friss agrártámogatási hírek – 2018.

Fotó: megyehirek.hu

Megkezdődött a pályázók értesítése a Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása felhívás eredményéről. A Miniszterelnökség 13 milliárd forint összegű támogatásról döntött, amely közel 1100 fiatal agrárvállalkozást segít. A várható ponthatár 75, 5 pont.

Erdészeti géptámogatás és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása: 4 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntöttek, amelyet összesen 142 darab nyertes pályázó fordíthat erdészeti gépbeszerzésre. Emellett további mintegy 1,8 milliárd forint megítélt forrás járul hozzá 167 támogatott számára a kedvezőtlen éghajlati események és katasztrófa események következményeinek mérsékléséhez.

A falusi idegenforgalom fejlesztését célzó vidékfejlesztési pályázaton 550 vállalkozás részesülhet támogatásban.

A termelői csoportok támogatása keretében öt és fél milliárd forint odaítéléséről döntött a Miniszterelnökség, és ebből 38 termelői csoport részesülhet.

  1. április 3-án megnyílt az egységes kérelem kitöltési felülete. 44 jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében. Az ügyfelek számára 2018. április 3. és 2018. május 15. közötti időszak áll rendelkezésre, hogy támogatáscsökkentés nélkül nyújthassák be kérelmüket. A legfontosabb újdonságok: a termeléshez kötött rizs és szemes fehérjenövények esetében a minimális hozam meglétének igazolása kötelező, de egyéb dokumentumokat nem kell megküldeni a Kincstár részére. A termeléshez kötött anya- és tejhasznú tehén tartása esetén a kérelemhez nem kell csatolni a tenyészet vonatkozásában kiállított, hármas mentességre vonatkozó állatorvosi igazolást. 2018. január 1-jétől a tábla szintű ökológiai fókuszterületeken, szakszóval az EFA területeken, ökológiai jelentőségű másodvetésben, nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területen, valamint az erdőszélek menti támogatható sávokban nem szabad növényvédő szert használni az adott területtípusra meghatározott időszakban. A rendelkezés betartásának érdekében az egységes kérelem felületébe beépítettek egy nyilatkozattételi rovatot. A tájképi és tájelemek igénylését MePAR térkép is segíti. A zöldítés miatt vezetett Gazdálkodási Napló betétlapjait nem kell beküldeni; azokat csak akkor vizsgálja a Kincstár, ha az ügyfelet kijelölték helyszíni ellenőrzésre.

A 2018. évi kárenyhítési évre a téli fagykár bejelentése 2018. április 15-ig tehető meg a Magyar Államkincstár honlapján. Főszabály szerint a mezőgazdasági káreseményt, így például a téli fagykárt, és az általa okozott várható hozamcsökkenés mértékét a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelenteni.

A tavaszi fagynál viszont már a kedvezőtlen időjárási jelenség, azaz a tavaszi időszakban mért mínusz kettő Celsius fok, vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű tavaszi fagy bekövetkezésének a napja határozza meg a tavaszi fagykár kezdő napját, amelyhez mérten áll a termelők rendelkezésére tizenöt nap a kár bejelentésére.

A gazdák a belvíz által okozott károkat a Magyar Államkincstár honlapján jelenthetik be a káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Belvíz szempontjából a káresemény bekövetkezése időpontjának azt kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című VP3-17.1.1-16 kódszámú felhívásban foglaltak szerint vehető igénybe a támogatás.

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű, de minimis támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján az idei évben is igényelhet mezőgazdasági csekély összegű vissza nem térítendő támogatást az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhes ház van. A támogatást az üzemben tartáshoz kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre lehet igényelni.

A támogatás igénybevételéhez a kérelmet 2018. február 15. és 2018. április 15. közötti időszakban kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz postai úton a 1476 Budapest Pf. 407.címre a 3/2018. (I. 26.) Magyar Államkincstár Közlemény melléklete szerinti N0800 számú nyomtatványon, az előírt mellékletek csatolásával.

Módosult a VP EMVA Irányító Hatóságának az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2018. évben nem alkalmazható növényvédő szer hatóanyagok, valamint az azokat felsoroló növényvédő szerek körét tartalmazó listája. Módosult a baktériumtrágyázási bejelentés is. A talajra és talajba történő kijuttatás elve okán az egységes kérelemben bejelentett – még be nem takarított – kultúrákra a baktériumtrágyázást követően előírt bejelentési kötelezettség nem volt megvalósítható. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelezte a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága felé, hogy vannak olyan baktériumtrágyák, melyek engedélyokiratában az állókultúrára történő kijuttatás is szerepel, így ennek – az engedélynek megfelelő – bejelentését, a vállalások teljesíthetősége érdekében szükségesnek tartják. Az egyeztetések eredményeként a 2018. évi egységes kérelemben leírtak szerint lehetőségük lesz a gazdálkodóknak az elvégzett trágyázást bejelenteniük.

Megjelent a 15/2018. (III. 23.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2017/2018 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány és a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 – 2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2017/2018 borpiaci évben benyújtandó „Kifizetési kérlelem” nyomtatvány közzétételéről.

A támogatás feltételeiről szóló közlemény 1. számú melléklete szerinti B3094 jelű nyomtatványon a Támogatási kérelmet az előírt mellékletek csatolásával együtt 2018. április 1. és 2018. július 16-a között kell benyújtani postai úton a következő címre: Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1476 Budapest Pf. 407.

A kifizetési kérelmet pedig a vonatkozó közlemény 2. számú melléklete szerinti a B4044 jelű nyomtatványon az előírt mellékletek csatolásával együtt 2018. április 1. és 2018. június 15-e között kell benyújtani postai úton a fenti címre.

A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet szerint az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz. 2018-ban 652 hektáron lehet majd új ültetvényeket telepíteni.

A Vidékfejlesztési program felhívása alapján támogatható: Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvény méretnek el kell érni az egynegyed hektárt, a legkisebb támogatható táblaméretnek az egynegyed hektár területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő tám-rendszer kialakítását is.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft. A támogatás maximális mértéke: 40-70 százalék. A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 15. napjától van lehetőség.

A pályázat a klímaváltozás és a kedvezőtlen éghajlati jelenségek által okozott károk megelőzésére irányul. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges tám-rendszer kialakítása, jégháló beszerzése, telepítése).

Mezőgazdasági esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges tám-rendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).

Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: tavaszi fagykármegelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése, különösen füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 20 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint. A támogatás maximális mértéke egyéni projekt esetén az összes elszámolható költség 60%-a kollektív módon végrehajtott projekt esetén az összes elszámolható költség 80 százaléka. A következő értékelési határnap: 2018. július 9.

Energiahatékonyság javítása: a pályázat célja az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben, állattartó gazdaságokban, élelmiszeripari- és borászati üzemekben. – A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40 százaléka, más egyéb, nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50 százaléka. A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától van lehetőség. A következő szakaszhatárok: április 19. és május 19. (Forrás: agroinform.hu)

Kedves Gazdálkodó! – Amennyiben a fentebb felsorolt konstrukciók közül bármelyiket is kiválasztaná, feltétlenül forduljon a területileg illetékes falugazdászhoz, illetve kamarai tanácsadóhoz. Ő a kiválasztott támogatási konstrukcióra vonatkozó részletes információkat ki tudja nyomtatni, valamint a kérelem benyújtásához is rendelkezik előre kész sablonokkal. (KPE)